Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse er en visionær ledelsesretning, der ser forretningsmæssige muligheder i forskellighed. Vi kan hjælpe jeres arbejdsplads til at realisere vækstpotentialet i mangfoldighed.

Den ledelse, som formår at gøre mangfoldigheden til et element i ledelsen, kan udvikle en virksomhedskultur, der fremmer accept af og forståelse for menneskers forskelligheder, og som inkluderer de mangfoldige kompetencer. Herigennem opstår muligheden for, at alle bidrager med deres særlige kompetecer, og forskellene bliver en styrke. Det er fremtidens konkurrenceparameter. Vi kalder det mangfoldighed 2.0.

Hvordan skaber vi en mangfoldig arbejdsplads?

At flytte sin organisation fra A til B i forsøget på at skabe en mere mangfoldig arbejdsplads og udnytte værdien heri kan være en vanskelig opgave. Foreningen Nydansker tilbyder hjælp til indsatsen i form af rådgivning, procesvejledning eller egentlig projektledelse.

Ring og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med udvikling og implementering af mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen på telefon 3393 4383.

"Nytænkning og innovation udspringer af konfrontation mellem forskellige synspunkter" - Charlotte Mark, adm. direktør for Microsoft Development Center Copenhagen. Foto: Adm. direktør Charlotte Mark og softwaretester Najimi Sebghatullah

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.