Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Emma Handrup

Studentermedarbejder

Jeg er ansat som praktikant i Erhvervsmentorkorpset i foråret 2016. Praktikstillingen er et led i min kandidatuddannelse i sociologi på København Universitet. Jeg interesserer mig for social ulighed og brænder for at være med til at ændre nogle af de strukturelle barrierer og udfordringer, som er med til at fastholde ulighed. Jeg ser mentorordningen som et rigtig godt redskab til at imødegå nogle af de udfordringer, som nydanskere kan møde i jobsøgningsprocessen, på arbejdsmarkedet og i mødet med den danske kultur generelt.

Mine hovedopgaver som praktikant i Foreningen Nydansker består i at matche nydanskere med frivillige mentorer fra det danske arbejdsmarked samt at følge op på de igangværende mentorforløb. Herudover er der løbende andre opgaver som evaluering af foreningens indsatser og planlægning af events og arrangementer. Jeg sætter stor pris på denne vekselvirkning mellem direkte kontakt med de mennesker det hele handler om og mere organisatoriske opgaver. 

KONTAKT

Tlf: 3338 6251
Mobil: 2594 5551
eh@foreningen-nydansker.dk
DOWNLOAD VISITKORT

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.