Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Maja Kjærsgaard

Projektkonsulent

Jeg er projektkonsulent i Erhvervsmentorkorpset, hvor vi arbejder for integration af højtuddannede udlændinge på det danske arbejdsmarked. Jeg sidder med daglig kontakt til både mentorer og mentees og arbejder for at opnå succesfulde og lærerige mentorforløb for begge parter. I samarbejde med mine kollegaer i teamet arbejder vi for en øget mangfoldighed på det danske arbejdsmarked. 

I 2014 var jeg akademisk praktikant i Foreningen Nydansker, hvorefter jeg blev ansat som studentermedarbejder. I mit arbejde havde jeg særligt fokus på Copenhagen Talent Bridge og KBH Erhvervsmentor, som begge er projekter, der gennem mentorordninger hjælper henholdsvis højtuddannede nydanskere og udsatte unge ind på det danske arbejdsmarked.

Jeg er uddannet cand. soc. i Socialt Arbejde på Aalborg Universitet i København. Her bliver man undervist i forskellige perspektiver og teorier i socialt arbejde, og jeg har særligt beskæftiget mig med udsatte børn og unge samt emner som konfliktmægling i etniske minoritetsfamilier og asylbørn på de danske asylcentre. Derudover har jeg en bachelor i kultur- og sprogmødestudier og kommunikation fra Roskilde Universitet.

Jeg brænder for et mangfoldigt samfund, hvor vi ser fordele og inspiration i hinandens forskelligheder, og mener at oprigtig interesse og nysgerrighed bør være udgangspunktet for ethvert kulturmøde. Med mit arbejde i Foreningen Nydansker har jeg mulighed for at hjælpe til med at gøre en positiv forskel for udlændinge, der kommer til Danmark. Gennem mentorordninger mener jeg, at vi giver mulighed for at skabe et positivt billede af Danmark og danskerne og gør vejen til at føle sig som del af det danske samfund en smule lettere.

KONTAKT

Tlf: 3393 4383
Mobil:
mkg@foreningen-nydansker.dk
DOWNLOAD VISITKORT

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.