Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Sofie Havn Jensen

Projekt- og analysekonsulent

Mit arbejde som projektkonsulent udspiller sig hovedsageligt på mangfoldighedsområdet. I 2014 er jeg projektleder på Det danske charter for mangfoldighed og står for at etablere mangfoldighedsindsatser for lokale virksomheder i fire danske kommuner. Som led i det projekt, udvikler vi endvidere en app, som skal være et værktøj til mangfoldighedsledelse i dagligdagen. Samtidig er jeg projektleder på Foreningens gamle kending, Højtidskalenderen.
Jeg er desuden den i Foreningen Nydansker, der står for analyseopgaver samt evaluering af interne og eksterne projekter. Jeg har blandt andet forestået evaluering af Fritidsjobkonsulenterne for KAB og Aftalen om integrations- og oplæringsstillinger for KL og KTO, og senest udført en analyse af effekten af fritidsjob for Det Kriminalpræventive Råd, som udmundede i rapporten ’Fritidsjob for fremtiden’.
Jeg blev ansat i Foreningen Nydansker som studentermedarbejder 2009 og overgik til at være projektkonsulent i foråret 2013. Jeg er uddannet cand.scient.adm fra Roskilde Universitet, og mit studie fokuserede hovedsageligt på offentlig organisation og styring på socialområdet. Særligt har jeg interesseret mig for social innovation, implementering og evaluering, og har desuden særligt beskæftiget mig med boligsocialt arbejde. Mit speciale var en evaluering af et boligsocialt forebyggelsesprojekt for udsatte borgere. Jeg har tidligere erhvervet mig konkrete erfaringer med offentlig organisation samt sociale indsatser fra en ansættelse i Køge Kommune og fra engagement i diverse frivillige organisationer og projekter. 

KONTAKT

Tlf: 3338 6205
Mobil: 2617 0625
shp@foreningen-nydansker.dk
DOWNLOAD VISITKORT

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.