Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

I arbejdet med flygtninge og indvandrere er det vigtigt at kunne forstå og håndtere kulturelle forskelle. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) fik et velkomment indspark til det daglige arbejde, da Foreningen Nydansker afholdte workshop om interkulturel kompetence for medarbejderne.

University College Nordjylland (UCN) har etableret en erhvervsmentorordning i samarbejde med Foreningen Nydansker. Målet er at fastholde de mange internationale studerende, som læser på UCN, men som oplever udfordringer med at finde et job efterfølgende.

Det danske forsvar skal nyde opbakning fra hele den danske befolkning og kunne løse internationale opgaver dygtigt og vidende. Begge mål kræver en mangfoldighed af kompetencer. Derfor har Forsvaret igangsat en ny, stærk indsats for at tiltrække flere kvinder og etniske minoriteter til de militære arbejdspladser.

Kampagnen #MangfoldighedSkaberVærdi har allerede fået massiv støtte fra erhvervslivet. Virksomhederne vil være med til at byde etnisk mangfoldighed velkommen på det danske arbejdsmarked og synliggøre positive effekter af en mangfoldig medarbejderstab.

Erhvervslivet er en helt central aktør, hvis Danmark skal lykkes med at integrere de mange flygtninge, som kommer til landet i disse år. Et pilotprojekt har vist, at erhvervsmentorer er et effektivt middel til at få de nytilkomne flygtninge godt i gang på det danske arbejdsmarked.

Over 40 virksomheder bakker allerede op om kampagnen #MangfoldighedSkaberVærdi. Den blev lanceret på de sociale medier 25. august og løber ind i oktober. Målet er at byde etnisk mangfoldighed velkommen på danske arbejdspladser og synliggøre positive effekter af en mangfoldig medarbejderstab.

Siemens er en global virksomhed, og på arbejdspladserne i Danmark har Siemens mere end 800 internationale medarbejdere. Derfor er mangfoldighed afgørende for virksomheden, der for nyligt har afholdt en mangfoldighedsdag med inspiration til at få gavn af alle de mange forskellige kompetencer og perspektiver.

Mere end 50 virksomheder var i maj måned samlet hos den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, for at dele erfaringer og debattere muligheder for at engagere medarbejdere i frivilligt arbejde som et led i ’Corporate Volunteering’.

Selvtillid, netværk og motivation er nøgleordene, når unge arbejdsløse slår ind på jobjagt med frivillige erhvervsmentorer, og resultaterne giver flere kommuner mod på ideen.

Ny guide skal inspirere til, hvordan boligorganisationer kan etablere samarbejder med lokale virksomheder med henblik på at øge udsatte unges jobmuligheder. Guiden er udgivet i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og BL.

Når lokale virksomheder bringes i spil, viser erfaringer, at der skabes netværk og jobåbninger for unge, som ikke selv har arbejdsmæssig lokal tilknytning eller et jobskabende netværk.

Syndicate content

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.