Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mangfoldighed skaber vækst

”Københavns Kommune vil være ”front runner”, når det handler om at skabe vækst via mangfoldighed” lød det fra Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i Københavns Kommune, som holdt åbningstalen til kick-off arrangementet for projektet Mangfoldighed+ (M+).

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev 

Kick-off arrangement

Kick-off arrangementet, den 21. februar på Københavns Rådhus, var blot startskuddet til det store projekt, hvor 25 ambitiøse virksomheder fra københavnsområdet deltog. I samarbejde med Foreningen Nydansker, Dansk Erhverv og CBS får omkring 55 danske virksomheder på landsplan muligheden for at skabe vækst med mangfoldighed som omdrejningspunkt.

”Københavns Kommune vil være ”front runner”, når det handler om at skabe vækst via mangfoldighed”

Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i Københavns Kommune

Til arrangementet lagde borgmesteren desuden stor vægt på, at mangfoldighed ikke blot er en realitet i det danske samfund, det er også det offentliges ansvar at værne om mangfoldigheden. Undersøgelser viser også, at mangfoldighed også er en god forretning, da den øger virksomhedernes innovationsevne - for uden nytænkning kan der ikke ske forandringer. Men det kræver mod fra de danske virksomheder, da et fokus på mangfoldighed og innovation ikke altid er en dans på roser.

Blandt andet lød det fra oplægsholder, Susanne Justesen, Ph.D. og innovationsrådgiver fra INNOVERSITY: ”Det er hårdt og barskt at arbejde med innovation og mangfoldighed, og hvis ikke det gør ondt, er det fordi, der er andre, som har gjort det før jer. Det handler om at holde fast når det bliver hårdt.” Samtidig viser hendes studier, at mangfoldige arbejdspladser øger vækst i virksomheden – de er mere innovative, flere idéer kommer på spil og resultatet er en højere omsætning.

 

Til kick-off arrangementet blev der holdt taler, og der var oplæg fra henholdsvis Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i Københavns Kommune, Susanne Justesen, Ph.D. og innovationsrådgiver fra INNOVERSITY, Tine Horwitz, Head of Consortium for Global Talent, Thea Bruun de Neergaard, Konsulent & ekstern partner til Institut for IT-Management på CBS, Lotte Holck, chef konsulent fra Foreningen Nydansker, og Human Shojaee, innovation- og mangfoldighedskonsulent fra Foreningen Nydansker. 

M+ den brede mangfoldighed

M+ er et nyt projekt, der strækker sig over et år og tilbyder virksomheder muligheden for at skabe konkret forretningsudvikling af de forskelle, som allerede eksisterer i virksomheden. Deltagerne formulerer i samarbejde med Foreningen Nydansker nye strategier for at øge vækst via mangfoldighed. Dermed tænkes mangfoldighed ind i et bredt perspektiv, og sætter fokus på, at forskellighed kan bruges aktivt i bl.a. produkt- og serviceudvikling. Med dette fokus sætter vi gang i 2. generation af mangfoldighedsledelse i Danmark. 

"Vi ønsker at fremme et erhvervsliv, der kan udnytte menneskers forskellighed til fornyet kreativitet og vækst"

Projektleder Human Shojaee

Således bringes begrebet mangfoldighed i spil, og de deltagende virksomheder i M+ får muligheden for at være ”front runners” og formulere banebrydende strategier for vækst. M+ vil slutteligt kunne præsentere nye resultater, som på sigt kan inspirere andre virksomheder til nytænkning og innovation. Resultaterne vil blandt andet dokumenteres og videreformidles af Copenhagen Business School (CBS).

Ca. 25 forskellige virksomheder var repræsenteret ved arrangementet

Kick off i Aarhus

9. marts gik turen til Aarhus, hvor de jyske deltagende virksomheder var inviteret til kick off. "Vi håber, at dagens kick-off er starten på et erhvervsliv, der er mere åbent over for mennesker og ideer, der kommer udefra. Vi ønsker at fremme et erhvervsliv, der kan udnytte menneskers forskellighed til fornyet kreativitet og vækst," fortalte en af projektlederne, Human Shojaee. 

JyllandsPosten skrev en artikel om arrangementet. Læs den her.

 

Er du interesseret i at få adgang til viden fra M+ projektet, kan du blive tilknyttet som videnspartner. Kontakt Human Shojaee

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.