Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Morgendagens ’front runner’ på mangfoldighedsområdet?

Foreningen Nydansker har haft en konsulent i felten hos McDonald’s og har undersøgt fordelene ved at rekruttere mangfoldigt og arbejde målrettet med at skabe en inklusiv virksomhedskultur.

I 2010 kom ISS rapporten, som dokumenterede, at en mangfoldig profil blandt medarbejderne på minimum 30 pct. giver 3,7 pct. mere indtjening til gavn for bundlinjen. Nu dokumenter Foreningen Nydanskers helt nye mangfoldighedsundersøgelse af McDonald’s, de mange organisatoriske fordele, som virksomheden har ved at rekruttere med hensyn til diversitet og i virksomhedens målrettede arbejde med aktivt at skabe en inklusiv virksomhedskultur.

Undersøgelsen baseres på præmissen om, at en ”sand mangfoldighedsudøvende” virksomhed formår at skabe tre grundlæggende forudsætninger: Først og fremmest en inklusiv kultur med rummelighed og tolerance over for en bred medarbejdersammensætning. For det andet at skabe en udbredt oplevelse af tilhørsforhold og identificering med virksomheden blandt alle medarbejdere gennem fælles stærke historier om mangfoldighed og tolerance som væsentlige værdier i virksomheden. For det tredje at sætte en mangfoldig medarbejderstabs mange forskelligheder og diverse kompetencer i spil, til gavn for nytænkning, procesoptimering, læring og innovation.

Studiet af McDonald’s viser, at det kan svare sig både økonomisk og socialt, at arbejde med en mangfoldig kultur. Det giver ikke blot anledning til de gode kundeoplevelser qua en tilfreds og engageret medarbejderstab. De flerkulturelle og differentierede profiler blandt medarbejderne giver også mulighed for at udvikle ny service til gavn for kunder, og styrker både det kollegiale samarbejde socialt som fagligt.

Mangfoldighedens 5 B’er

Inspireret af McDonald’s 5 B’er kan de gevinster, som din virksomhed kan høste gennem at satse på at oparbejde en mangfoldig, inklusiv virksomhedskultur, opsummeres således:

Building Transparency: Klare regler og procedurer giver alle lige forudsætninger for at at forstå og leve op til kravene for at blive ansat, performe og avancere din virksomheden. Uskrevne regler og normer erstattes med klar besked om, hvad der skal til for at være en ‘god medarbejder’, og giver medarbejderne oplevelse af fairness og tillid til din virksomhed.

Belonging: I opnår positive identifikationsaspekter gennem mangfoldigheden. Det tiltrækker og fastholder medarbejdere, som gerne vil være del af historien om den ‘tolerante, rummelige arbejdsplads, der passer på og får det bedste frem i sine medarbejdere’. En inklusiv kultur næret af mangfoldighed er til fordel for alle medarbejdere, det giver tryghed og fællesskab - også til de, der har manglet et sådan socialt netværk. Og så styrkes samhørigheden – også i svære tider.

Believe:En anerkendende kultur og positiv feedback til medarbejderne, hvor der gives ros for den gode indsats, sætter positive historier i centrum. Det giver din virksomhed en overskudstemning og giver medarbejderne stolthed og bestyrker deres tro på, at de også selv er en succes.

Branding: Medarbejdernes tro på din virksomheden smitter af på kunders, brugeres eller aftageres eller leverandørers tilfredshed. Omverdens oplevelse af, at det eksterne image udleves i virksomheden, bestyrkes i et troværdigt brand. Mangfoldigheden styrker tiltrækningskraften over for især den yngre del af arbejdskraften, der søger en international stemning og fordomsfri arbejdsplads. Din virksomhed kan brande jeres egne ledere på deres praktiske erfaring med at udøve mangfoldighedsledelse. Kobles dette til din virksomheds interne ledelsesudviklingsprogram, opnås et stærkt brand – også hvad angår ledelsesudvikling.

Bottom-line: Alle disse aspekter skaber tilsammen grobund for større effektivitet og indtjening – mangfoldighed skaber værdi på bundlinjen. Gennem mangfoldighed optimeres arbejdsmiljøet, der skabes gode lederrutiner, en mere progressiv HR politik, effektiv oplæring, motiverede medarbejdere og et positivt image i omgivelserne osv. – alt sammen til gavn for indtjeningen og de sorte tal på bundlinjen. 

Hent en kort udgave af rapporten her.

For mere information, kontakt chefkonsulent Lotte Holck.

McDonald's blev i november 2011 året som Danmarks bedste store arbejdsplads 2011 af Better Place to Work.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.