Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Nyt mentorprojekt skal forebygge frafald i folkeskolen

Foreningen Nydansker har i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar iværksat ErhvervsGuiderne – et initiativ til forebyggelse af frafald i folkeskolen.

ErhvervsGuiderne er et tilbud til unge, som gerne vil have en hjælpende hånd til at klare skolen og få mere styr på hverdagen og fremtiden. Erhvervsmentorerne er voksne fra lokale virksomheder, som har integritet og overskud til at engagere sig i et ungt menneske. Mentorerne deltager frivilligt og får ikke penge for det.

Hvorfor?

ErhvervsGuiderne ønsker, at mange flere unge gennemfører skolen - med en oplevelse af succes. Med støtte fra en erhvervsmentor sikrer vi, at mange flere unge er motiverede og afklarede til at gøre folkeskolen færdig og gå videre i gymnasiet eller tage en ungdomsuddannelse. ErhvervsGuiderne skal ses som et supplement til det arbejde, der i forvejen gøres i skolen og andre steder.

Hvad?

Erhvervsmentoren og den unge skaber sammen, via tillidsfuld dialog over længere tid, de nødvendige rammer og målsætning for, at den unge får succesoplevelser. Erhvervsmentoren kan introducere den unge til en verden, hvor uddannelse og dygtiggørelse er nøglen til succes. Mentoren kan eventuelt også være bindeled til foreningsliv, fritidsjob og en senere praktikplads.

Hvordan?

Skolen formidler tilbuddet til de unge, som kan have glæde af og behov for en erhvervsmentor. Tager den unge imod tilbuddet, kobles han eller hun til en mentor i en lokal virksomhed. Den unge og mentoren tilrettelægger sammen deres forløb og mødes løbende på mentorens arbejdsplads. Mentoren gennemgår et særligt tilpasset mentorkursus

Hvem står bag?

ErhvervsGuiderne er blevet til i samarbejde mellem Foreningen Nydansker og Fonden for Socialt Ansvar. De første 3 år er ErhvervsGuiderne finansieret af Det Obelske Familiefond.

Opstart

ErhvervsGuiderne starter op i foråret 2012 med ca. 5 pilotprojekter forskellige steder i landet. Efter sommerferien udbredes aktiviteterne til flere skoler på landsplan.

For mere information, kontakt seniorkonsulent Susie Skov Nørregård.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.