Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Erhvervsmentor som kort vejlednings- og afklaringsforløb

Erhvervsmentorer kan bruges som supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats for borgere med udenlandsk baggrund. Vejledning fra en erhvervsmentor kan arrangeres individuelt ved, at jobkonsulenter henviser en borger til Foreningen Nydansker, når det skønnes, at et forløb med branchespecifik og faglig vejledning vil være et godt tiltag.

Erhvervsmentorerne har beskæftigelsesrettet fokus og kan vejlede borgerne målrettet i jobsøgningsprocessen og hjælpe med afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet inden for specifikke brancher. Erhvervsmentorerne er medarbejdere fra forskellige virksomheder i og omkring København, som via egne erfaringer, netværk og viden, mulige uddannelser og arbejdsområder kan give en branchespecifik og målrettet vejledning.

Et erhvervsmentorforløb for en borger koster mellem 4.000 kr. og 5.000 kr. + moms afhængigt af, hvor meget Jobcentret eller andre samarbejdspartnere selv påtager sig af opgaverne. Der kan enten afregnes løbende pr. match, eller man kan købe flere match ad gangen, som så aktiveres løbende. Forløbet sammenlignes med et kortere vejledningsforløb, og det er derfor muligt for kommuner at få en del af udgifterne refunderet gennem refusionsordningerne.

"Erhvervsmentorordningen er en rigtig god mulighed for nyankomne udenlandske borgere for at opnå en hurtig og direkte kontakt til erhvervslivet"

Jasper Voigt, Integrationskonsulent i Frederiksberg Kommune

Pernille Sederberg fra ’akomm – arbejdsmarkedsrettet kommunikation & strategi’ hjælper bl.a. jobcentre med udvikling af målrettede beskæftigelsestiltag i tæt samarbejde med erhvervslivet og har erfaring med erhvervsmentorordningen.

”I en tid hvor der er meget fokus på jobcentrenes indsats, effektmåling og resultater sideløbende med store besparelser i mange kommuner giver det god mening at inddrage erhvervslivets ekspertise i højere grad,” mener Pernille. Hun fortæller desuden om refusionsordningen:

”Vejledning fra en erhvervsmentor i op til seks uger kan bevilges som et beskæftigelsesrettet tilbud efter LAB § 32. Og man kan også sagtens forestille sig at udvide konceptet til at gælde for flere af jobcentrenes målgrupper.” 

Erhvervsmentor Torben Gelineck og hans mentee Muhammad Imtiaz. Foto: JyllandsPosten

Fordelen ved at supplere beskæftigelsesindsatsen med vejledning fra en erhvervsmentor er bl.a., at borgeren får en fagspecifik vejledning og mulighed for at udvide sit professionelle netværk i Danmark.

”Erhvervsmentorordningen er en rigtig god mulighed for nyankomne udenlandske borgere for at opnå en hurtig og direkte kontakt til erhvervslivet inden for det fagområde, de har beskæftiget sig med eller har uddannet sig inden for,” siger Jasper Voigt, der er integrationskonsulent i Frederiksberg Kommune.

”Hvor man på normalvis vil stå uden netværk og virksomhedskontakter i et nyt land, har borgeren nu mulighed for relativt hurtigt at opnå både netværksdannelse, virksomhedskontakter og insiderviden om jobsøgning i deres specifikke fagområde," siger Jasper og forklarer, at erhvervsmentorordningen er et forløb, som Frederiksberg Kommune normalt tilbyder til højtkvalificeret arbejdskraft under Integrationsloven (bl.a. familiesammenførte, medfølgende ægtefæller og EU/EØS-borgere). Det kan nemlig være udfordrende at yde den rigtige indsats for højtuddannede personer med en specialiseret erhvervserfaring, og her er et erhvervsmentorforløb med en person fra det danske erhvervsliv en oplagt mulighed.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.