Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Kickstart af mangfoldighedsinitiativer

Mangfoldigheds- og innovationsprojektet M+ er skudt i gang, og de første 20 virksomheder har haft besøg af Foreningen Nydansker. Vil du have inspiration til at kickstarte mangfoldighedsinitiativer, så hør hvordan to af de deltagende virksomheder er kommet fra start, og hvorfor de har valgt at medvirke i projektet.

Marriott Hotel og Finansforbundet er to meget forskellige arbejdspladser – også når det handler om, hvordan de arbejder med mangfoldighed. De har derfor også meget forskellige udgangspunkter for og bevæggrunde til at deltage i M+.

”Vi er en mangfoldig arbejdsplads og har medarbejdere med 36 forskellige nationaliteter. Vi vil gerne lære mere om, hvordan vi kan bringe mangfoldigheden i spil og forstå betydningen af det. Vi vil gerne skabe nytænkning og bruge det til at blive en endnu mere dynamisk arbejdsplads,” forklarer Rudi Tuv, HR Manager hos Marriott Hotel.

”Jeg håber, at vi gennem vores deltagelse i M+ får nogle gode idéer til, hvad vi kan gøre bedre - og at vi også kan medvirke til at motivere andre, som ikke er nået så langt med at arbejde med mangfoldighed,” siger Rudi Tuv.

M+ teamet på besøg hos Marriott, der gerne vil have endnu mere ud af mangfoldigheden på deres arbejdsplads.

Hos Finansforbundet har udgangspunktet for at kickstarte arbejdet med mangfoldighed været et helt andet.

”I forbindelse med udvikling af vores CSR-strategi talte vi om, at vi burde have en mangfoldighedspolitik. Vi fik bare ikke gjort noget ved det. Men så blev vi så kontaktet af Foreningen Nydansker,” fortæller Orla Madsen, HR Manager i Finansforbundet, og uddyber:

”Via M+ har vi fået nogle nye vinkler på mangfoldighedsindsatsen. Det handler om at få fokus på at sætte nye kompetencer i spil og tænke i nye måder at arbejde sammen på. Det hænger utroligt smukt sammen med det, vi gerne vil arbejdsmæssigt.”

Orla Madsen ved endnu ikke præcist, hvad deres medvirken i M+ resulterer i. ”Men bare det, at vi går i gang med at fokusere på mangfoldighed, sætter tanker i gang. Vi får øje på det vi har og bliver helt sikkert bedre til at udnytte ressourcerne på en bedre måde,” siger han og tilføjer, at de glæder sig til at komme i gang med at omsætte ideerne til praksis.

Vil du geare din virksomhed til mangfoldighed og vækst, så læs mere om M+ her

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.