Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Højtidskalender signalerer aktiv mangfoldighedspolitik

En højtidskalender, der ikke alene fokuserer på kristne højtider, men også de fire øvrige store verdensreligioner, kan hjælpe arbejdspladser til at udnytte de potentialer, der er i en mangfoldig medarbejderstab. Det står klart hos Region Midtjylland, der har sponsoreret Foreningen Nydanskers højtidskalender siden 2012.

”Vi har i flere år haft en aktiv mangfoldighedspolitik i regionen, og et sponsorat af Højtidskalenderen er en sjov og anderledes vinkel på mangfoldighed, der giver os mulighed for tydeligt at signalere vores åbenhed og imødekommenhed over for medarbejdere med andre religiøse og kulturelle baggrunde,” fortæller mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland, Anders Kristensen.

Et sponsorat af Højtidskalenderen er en sjov og anderledes vinkel på mangfoldighed

Et brugbart redskab
Region Midtjylland har også tidligere været sponsor på og modtager af Højtidskalenderen. Og det har vist sig at være et yderst brugbart redskab for regionens arbejdspladser.

”I begyndelsen var jeg usikker på, hvordan kalenderen ville blive modtaget af vores medarbejdere. Men jeg fandt hurtigt ud af, at Højtidskalenderen faktisk kunne afhjælpe konkrete udfordringer ude på de enkelte arbejdspladser,” fortæller Anders og giver eksempler på, at mange af regionens virksomheder har stor nytte af kalenderen både i kontakten med borgere, og når der skal lægges vagtplaner:

”På hospitalernes afdelinger har man tradition for at tænke personalets personlige forhold ind, når vagterne fordeles, så der fx tages hensyn til den enkelte medarbejders alder og familiestatus. Og det er nu tydeligt for os, at det også giver god mening at tænke religion ind, hvis man vil have en velfungerende og effektiv arbejdsplads.”

”Jeg har for nylig haft en snak med flere afdelinger på Århus Universitetshospital, hvor man oplevede problemer med uoplagte muslimske medarbejdere i forbindelse med ramadanen. Jeg talte så med dem om, hvordan de kunne lægge vagtplanerne anderledes og imødegå udfordringerne. Medarbejdere, der faster under ramadanen, kan eksempelvis tage aften- og nattevagter i stedet for dagvagter. Eller de kan dække afdelingerne ind i julen og andre kristne højtider og til gengæld holde flere fridage under ramadanen – dermed udnyttes arbejdspladsens mangfoldighed til alles fordel,” siger Anders Kristensen.

Kalender revet væk
Efter i et par år at have købt Højtidskalenderen i løssalg, var Region Midtjylland i 2012 sponsor på kalenderen, og Anders fortæller, at tilbagemeldingen fra regionens medarbejdere udelukkende har været positiv: ”Da vi havde modtaget de 200 kalendere, der indgår i et sponsorat, skrev jeg om Højtidskalenderen i vores nyhedsbrev. Og jeg blev praktisk talt bestormet med henvendelser fra medarbejdere, der ønskede sig en kalender på deres afdeling. Efter få dage var alle kalenderne væk!”

Højtidskalenderen er også blevet anvendt som et udgangspunkt for at snakke mere bredt om mangfoldighed med regionens arbejdspladser. ”Når medarbejdere skrev til mig og bad om en kalender, benyttede jeg lejligheden til at tage ud og besøge dem og tale med dem om mangfoldighed. Og nogle af de virksomheder, som jeg fik kendskab til på den måde, er nu en del af vores mangfoldighedsforløb.”

Sponsoratet af Højtidskalenderen spiller da også godt sammen med Region Midtjyllands øvrige aktiviteter på mangfoldighedsområdet. Regionen deltager blandt andet i Foreningen Nydanskers vækst- og mangfoldighedsprojekt M+ og modtog tidligere i år MIA-prisen. ”Højtidskalenderen indgik også i vores indstilling til prisen – det er en vigtig brik i vores samlede mangfoldighedsindsats,” understreger Anders Kristensen.

Læs mere om Højtidskalender 2013

Anders Kristensen, mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland, fremviser Højtidskalender 2012, som har været et godt redskab for virksomheden.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.