Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Den danske militærmand er (også) en ung nydansker

Det danske forsvar er meget mere og andet end unge hvide mænd med en forkærlighed for krudt og kugler. Et nyt ambassadørkorps skal være med til at vise mangfoldigheden blandt Forsvarets medarbejdere og opgaver.

Forsvaret er en stor statslig arbejdsplads med 22.000 ansatte i både civile og militære stillinger med det formål at beskytte Danmark og demokratiet. Netop derfor har Forsvaret, ifølge specialkonsulent i Forsvarskommandoen Henrik Sønderskov, også en forpligtelse til at gå foran, når det handler om at efterleve de demokratiske værdier om ligebehandling og respekt for mangfoldighed.

Vilje til mangfoldighed
Forsvarets vilje til at fremme mangfoldighed afspejles i en lang række af initiativer, der strækker sig fra Forsvarsministeriets Mangfoldighedspolitik til lokale handlingsplaner for mangfoldighed med konkrete og praksisnære tiltag som fx bederum og feltrationer uden svinekød. Men repræsentationen af mangfoldighed er udfordret af virkelighedens verden.

”Via værnepligten er der opbygget en kultur omkring unge hvide mænd. Forsvaret er derfor et meget mandsdomineret univers, som er præget af nogle kultur- og kønsbarrierer, der kun langsomt lader sig nedbryde,” forklarer Henrik Sønderskov. Erfaringen i Forsvaret er derfor også, at resultaterne af de mange indsatser desværre ikke afspejler sig i hurtige resultater i form af fx flere ansatte kvinder og etniske minoriteter.

”Skal vi så afskrive, at vi har mangfoldighed”, spørger Henrik Sønderskov, og svarer selv: ”Nej! Via vores vedvarende indsats viser vi, at vi har fokus på og til stadighed ønsker at fremme ligebehandling og mangfoldighed”.

I 2011 vandt Forsvarets Institut for Menneskerettigheders mangfoldighedspris for deres arbejde med mangfoldighed.

Ambassadører skal rekruttere
For at sætte skub i den mangfoldige rekruttering lancerer Forsvaret en ny ambassadørordning, der udrulles her i efteråret. 40 - 60 unge medarbejdere fra både civile og militære stillinger i Forsvaret vil fungere som et mangfoldigt ambassadørkorps, der skal optræde i en rekrutteringskampagne med det formål at rekruttere mere mangfoldigt.

”Tanken er, at Forsvaret ved hjælp af ambassadørkorpset kan blive bedre til at præsentere omverdenen for den række af ’typer’, der arbejder i Forsvaret,” fortæller Henriks Sønderskov. Noget, der gerne skulle bidrage til en mere nuanceret opfattelse af, hvordan en dansk militærmand ser ud, og dermed sikre en mere mangfoldig rekruttering.Indsatsen skal særligt kunne tiltrække flere kvinder og etniske minoriteter til Forsvaret.

Forsvaret søger ambassadører, der skal være ansigtet udadtil, fortælle deres historie og give andre unge indsigt i hverdagen og mulighederne i forsvaret.

Mangfoldigheden betaler sig
Vi tror på, at et mangfoldigt arbejdsmiljø fremmer opgaveløsningen positivt, både internt i organisationen og i forhold til vores udadrettede aktiviteter,” fortæller Henrik Sønderskov. ”Med en bred repræsentation af køn, etnicitet, alder og så videre, opnår vi et bedre arbejdsmiljø, lavere sygefravær og færre afskedigelser.”

Også internationalt set skal Forsvaret repræsentere sine egne værdier, påpeger Henrik Sønderskov og giver et konkret eksempel på værdien af at have mangfoldigheden repræsenteret. ”Forsvaret opnår et bedre output på internationale missioner, hvis der også er kvinder og etniske minoriteter i styrken, når de fx går ind i en landsby i Afghanistan. Vi skal efterleve vores eget ideal om demokrati og ligebehandling, når vi er ude i verden og vinde hearts and minds,” slutter han.

Læs mere om Forsvarets arbejde med mangfoldighed her.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.