Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Hvordan får man det optimale ud af mangfoldigheden?

Det spørgsmål var temaet for en netop afviklet mangfoldighedskonference, hvor mere end 40 virksomheder mødtes på Copenhagen Marriott Hotel for at udveksle erfaringer og høre eksperters bud på mangfoldighedens plads på det fremtidige arbejdsmarked.

Der blev talt og diskuteret livligt, men én ting var der bred enighed om blandt både virksomhedsrepræsentanter og eksperter på konferencen: Man får mest ud af mangfoldighed, når man arbejder systematisk og proaktivt.

Den mission er netop i fokus hos de virksomheder, der var repræsenterede, og som deltager i Foreningen Nydanskers udviklingsforløb M+. Forløbet tager udganspunkt i en rating af virksomhedernes mangfoldighedsindsats. Ratingen danner baggrund for udarbejdelsen af en skræddersyet mangfoldighedsstrategi med fokus på, hvordan den enkelte virksomhed kan profitere af mangfoldighed blandt ansatte og kunder ved at implementere konkrete tiltag.

Fortællinger om mangfoldighed
Lektor ved Copenhagen Business School, Leif Bloch Rasmussen, argumenterede for, at essensen i god mangfoldighedsledelse ligger i at fremelske en åben kultur, som opfordrer folk til at bidrage på baggrund af deres forskelligheder. En sådan kultur forudsætter, at der sættes ord på positive aspekter ved mangfoldigheden:

Et af de stærkeste værktøjer er ’den gode historie’

"Arbejdspladsen skal udvikle narrativer, hvorigennem fordelene ved mangfoldighed kan italesættes og blive inkorporerede som en del af virksomhedskulturen,” forklarer Leif Bloch Rasmussen og peger på, hvorfor mangfoldigheden er en værdifuld ressource:

”Den tid er forbi, hvor viden var omkostningsfri. I moderne økonomi er viden værdifuld. Derfor er det afgørende for virksomheder at profitere af den komplekse og mangfoldige viden, som medarbejderne besidder.”

Rating af mangfoldighed
Surinder Sharma, der har arbejdet som mangfoldighedskonsulent hos blandt andre Ford og det britiske sundhedsvæsen (NHS), understregede også værdien af mangfoldighed. Han lagde vægt på, at det er vigtigt for virksomheder at have et værktøj til at måle, hvor langt de er i arbejdet med mangfoldighed. Det giver virksomhederne mulighed for systematisk at dokumentere, hvilke indsatser, der bærer frugt, og på hvilke områder de kan forbedre sig.

Det var sød musik i ørene på faglig leder for Innovation og Mangfoldighed hos Foreningen Nydansker, Human Shojaee. For konferencen var netop også anledning til at lancere et nyt system til rating af mangfoldighed, som er blevet udviklet i forbindelse med M+.

Virksomhederne bliver ratet inden for fem forskellige områder: ledelse, kommunikation, rekruttering og fastholdelse, innovation og eksterne partnerskaber. Inden for hvert område får virksomheden tildelt en af fire standarder (Bronze, Silver, Gold og Diamond), der reflekterer, hvor langt de er nået. Derudover bliver der givet en vurdering af virksomhedens potentiale.

Ratingen virker på tre fronter:

  • Dokumentation af virksomhedens indsats og præstation på mangfoldighedsområdet.
  • Synliggørelse af udviklingsområder med fokus på at skabe vækst og innovation via mangfoldighed i og uden for organisationen.
  • Den standardiserede rating kan bruges til branding ved at virksomheden får dokumentation for de områder, hvor de performer stærkt.

Oplægsholder Surinder Sharma, der har arbejdet som mangfoldighedskonsulent hos blandt andre Ford og det britiske sundhedsvæsen (NHS), pegede på vigtigheden af at kunne dokumentere virksomhedernes mangfoldighedsindsatser.

Konkrete og tilpassede anbefalinger
Virksomhederne, der deltager i M+ forløbet, var repræsenterede ved konferencen i en afsluttende paneldebat. Her delte Marriott Hotel, Arriva, Siemens Windpower og Københavns Erhvervsservice, som netop har modtaget resultatet af M+ teamets analysearbejde, deres erfaringer med at blive ratet i forbindelse med M+.

”Jeg var overrasket over, at en udefrakommende kunne sætte sig ind i vores arbejdsplads så hurtigt,” sagde blandt andet Jette Vinther Kristensen fra Københavns Erhvervsservice om de mangfoldighedsprofiler, der indgår i analysen.

Alle fire paneldeltagere bemærkede også, at de anbefalinger, der var blevet fremført i deres M+ rapport var konkrete og godt tilpasset deres behov og muligheder. Et forhold der gør, at de hurtigt kan gå i gang med at implementere anbefalingerne, så vejen fra ord til handling bliver så kort som mulig.

Kontakt Human Shojaee, hvis din arbejdsplads er interesseret i at høre mere om at arbejde med ratingen og få udarbejdet forslag til, hvordan I kan bruge mangfoldighed til at skabe vækst.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.