Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Arriva sælger sig på mangfoldigheden

En af de fronter, hvor Arriva forsøger at overgå sine konkurrenter, er på mangfoldigheden. Her er Arriva et skridt foran. Virksomheden er i mangfoldighedsinitativet M+ ratet til at være i top, og i forbindelse med projektet har Arriva sat nye mangfoldighedsindsatser i gang, som virksomheden kan pege på, når der skal nye aftaler i hus.

Arriva har i lang tid gjort en ekstraordinær indsats på mangfoldighedsområdet. Det bevidner virksomhedens mangfoldighedsrating fra det såkaldte M+ projekt. Virksomheden er ratet inden for fem områder i forhold deres præstation på mangfoldighedsområdet: mangfoldighedsledelse, fastholdelse og rekruttering, service- og produktudvikling, kommunikation og markedsføring og eksterne partnerskaber. På alle fem områder har Arriva scoret Gold eller Diamond, som er de to højeste standarder. 

Mangfoldighed som konkurrencefordel

Et af de steder, hvor mangfoldigheden slår tydeligt igennem er i medarbejderskaren. Virksomheden har ansatte fra 89 forskellige nationaliteter, kvinder og mænd, unge og gamle, højtuddannede og ufaglærte. Virksomhedens kunder er ligeledes mangfoldige, idet Arriva servicerer tog- og buspassagerer over hele landet.

Når Arriva arbejder med mangfoldighedsindsatser er det netop tilfredshed hos medarbejdere og kunder, der er i centrum:

”Det er indlysende, at det er god forretning, at have ansatte som trives, og kunder der gerne kommer igen. Og det kan mangfoldigheden bidrage til. Men for Arriva er mangfoldighed også en del af CSR-arbejdet, hvor vi tager et socialt ansvar,” fortæller Pernille Kiær, der er business developer i virksomheden.

Vi håber, at mangfoldighed i et CSR-perspektiv bliver en konkurrencefordel

Som noget nyt er Arriva begyndt at bruge CSR-aspektet i mangfoldighedsindsatserne til at blive mere konkurrencedygtige i udbudsrunder, hvor det besluttes, hvilke selskaber, der får adgang til at køre bestemte busruter:

”Når vi laver tilbud, så foregår det sådan, at man byder på nogle buslinjer. Der er nogle afsnit omkring CSR og om uddannelse og opkvalificering af medarbejdere og kundeservice. Nu har vi skrevet mangfoldighed ind. Vi håber, at det får en større vægt og bliver en konkurrencefordel. Hvis det er noget, vi har med, som andre ikke har, så kan det, at vi tager et større samfundsansvar måske blive afgørende,” forklarer Pernille Kiær.

Når afdelinger af Arriva for eksempel gør en ekstra indsats for at fastholde en chauffør, som har rundet de 70 år, eller for at få nydanske medarbejdere til at føle sig som en del af arbejdspladsen ved at lade dem stå for at arrangere julefrokosten hvert andet år, så er det ikke kun fornuftig personalepleje – virksomheden kan også brande sig på, at de tager ansvar for flere grupper i samfundet, som i andre tilfælde har sværere ved at være på arbejdsmarkedet.

Fra viden til konkrete tiltag

En anden konsekvens af Arrivas deltagelse i M+ er, at virksomheden i øjeblikket er i gang med at udvikle et todages mangfoldighedskursus til cirka 60 ledere. På den måde kommer budskaberne fra M+ ud i organisationen, og virksomheden kan arbejde mere målrettet på at bruge forskelligheden blandt medarbejdere og brugere.

”Viden om fordelene ved mangfoldighed skal føre til lavpraktiske hands on-tiltag. På den måde kan vores virksomhed bruge mangfoldigheden på flere fronter. For eksempel som grundlag for innovation, der kan skabe vækst gennem nye og bedre tilpassede ydelser,” fortæller Pernille Kiær og peger på flere fordele ved at satse på mangfoldighed.

”At der er rum for mangfoldighed kan også skabe større tilhørsforhold hos medarbejderne, som både bliver tiltrukket og fastholdt af, at de kan få lov til at være og bruge sig selv - ikke på trods af, men på grund af den interne forskellighed,” slutter hun.

Arriva er en af de tredive danske arbejdspladser, der deltager i Foreningen Nydanskers projekt, M+, som sætter fokus på, at mangfoldighed skal kunne måles på bundlinjen.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.