Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Erhvervsguider vil give unge lyst til uddannelse

DSB, Politiet og KAB er nogle af de virksomheder, der er gået med i det nye initiativ ’Erhvervsguiderne’, hvor medarbejdere fungerer som mentorer og er med til at rykke en gruppe unge i den rigtige retning. Initiativet har til formål at sikre, at flere gennemfører grundskolen – med en oplevelse af succes.

Erhvervsguiderne tilbyder mentorforløb til unge fra 6.-9. klasse, så de får nemmere ved at klare skolen og gennemføre en grundskoleuddannelse.

”Vi vil gerne have fat i børn og unge med potentiale, som fx er skoletrætte eller mangler voksenkontakt. Risikoen er, at de ikke får en ungdomsuddannelse og får svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det her er en forebyggende indsats, der giver de unge bedre livschancer, og som kan spare samfundet for millioner,” forklarer koordinator Tine Nygård fra Center for Socialt Ansvar.

Frivillige erhvervsfolk

Initiativet er baseret på, at lokale frivillige erhvervsfolk åbner dørene for de unge – ofte på arbejdspladsen – og inspirerer dem til at se, hvad uddannelse kan føre til på længere sigt.

En af de arbejdspladser, der bakker op om initiativet, er DSB. Gert Frost, direktør for DSB Kommerciel, var den første, der meldte sig som erhvervsguide fra virksomheden.

”Jeg ser det at blive erhvervsguide som en mulighed for at hjælpe en gruppe unge, der har brug for et kærligt skub i den rigtige retning både i skoleforløbet og videre i livet. Jeg har selv haft tre teenagesønner, så jeg kender en del til de problemer, der rører sig, når man er ung. Jeg håber, at jeg med både erhvervs- og livserfaring kan bidrage til at give et nødvendigt skub i en god retning,” siger Gert Frost og fortsætter:

”Jeg tror, at det bliver et gensidigt projekt, hvor begge parter kan få noget ud af forløbet, og at jeg kan få god inspiration til mit arbejde ved at komme tæt på en ung, som jeg ellers ikke ville have kendt.”

Jeg tror, at det bliver et gensidigt projekt, hvor begge parter kan få noget ud af forløbet

Appetit på fremtiden

 Flere virksomheder har allerede ligesom DSB opfordret medarbejdere til at melde sig på banen som mentorer. I det øjeblik medarbejderne takker ja til opgaven, bliver de tilbudt et mentorkursus, så de bliver klædt på til at indtage rollen som erhvervsguide.

At de frivillige skal være rodfæstede i erhvervslivet skyldes først og fremmest, at de unge får nogle rollemodeller, der kan åbne op for nye perspektiver.

”At mødes med en erhvervsguide kan skærpe den unges lyst til at gå i skole og senere tage en uddannelse. De får et helt nyt erhvervsperspektiv med sig. Vi ved også, at mange mønsterbrydere, som fx har brudt en negativ social arv, har mødt en voksen, som har gjort en forskel i deres liv. Derfor tror vi på, at en mentorordning som Erhvervsguiderne kan få stor betydning for mange unge,” siger Tine Nygård.

Initiativet, som lige nu er et pilotprojekt, er blevet til i et samarbejde mellem Center for Socialt Ansvar, High:five og Foreningen Nydansker med økonomisk støtte fra det Obelske Familiefond. Ambitionen er, at konceptet skal være etableret som et landsdækkende tilbud ved udgangen af 2014.

Vil du vide mere, så kontakt koordinator Tine Nygård fra Center for Socialt Ansvar på telefon 30 17 78 05.

Læs mere på www.erhvervsguiderne.dk

En stribe af de unge fra Amager Fælled Skole, der har ønsket at få en erhvervsguide.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.