Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Fokus på forretningsudvikling

Competencehouse er en IT-virksomhed, som især arbejder med at udvikle webværktøjer til medarbejderudviklingssamtaler og strategisk kompetenceudvikling. Virksomheden har deltaget i M+, et udviklingsforløb for virksomheder med fokus på, hvordan man kan profitere af en proaktiv mangfoldighedsstrategi.

Da virksomhedens direktører, søskendeparret Mai og Jan Buch, fik deres M+ rapport med anbefalinger til en mangfoldighedsindsats, indkaldte de alle medarbejdere og relevante personer i virksomhedens netværk til et møde.

”Dagsordenen for mødet var, hvordan vi skulle lave en strategi for vores egen mangfoldighedsledelse,” fortæller Mai Buch og fortsætter: ”Men vi ville gå videre end det. Vi var interesserede i, hvordan vi kunne bruge vores nye viden til at udvikle vores produkter, så de værktøjer, vi laver, kan bruges af arbejdspladser, som gerne vil sætte fokus på deres mangfoldighed.”

Første skridt i arbejdet med mangfoldighedsindsatsen blev at få sat ord på virksomhedens mangfoldighedspolitik i deres eksterne kommunikation. Herefter blev fokus rettet mod konkret forretningsudvikling.

Vi lagde mange timer i at udvikle et MUS-værktøj, der understøtter ledelsen af mangfoldighed hos vores kunder

”Vi lagde mange timer i at udvikle et MUS-værktøj, der understøtter ledelsen af mangfoldighed hos vores kunder,” fortæller Mai Buch.

Helt konkret har Competencehouse fx udviklet et webværktøj, der gør det muligt for medarbejdere med et andet modersmål end dansk at forberede sig på MUS-samtalen på deres foretrukne sprog.

”Det betyder, at ansatte, som måske tidligere ikke er kommet til orde, nu har en bedre chance for at få en god dialog med deres leder, fordi de før samtalen kan læse samtaleskemaet på deres modersmål og – nok så vigtigt – kan de markere de emner, de er særligt interesserede i at få en dialog om. Når lederen så printer samtaleskemaet på sit modersmål, kan hun se, hvilke emner medarbejderen ønsker en dialog om,” forklarer Mai Buch.

Competencehouse har også inkorporeret et fokus på mangfoldighed i deres standardskema, som opfordrer medarbejderne til at tænke over og italesætte positive historier ved mangfoldighed, og som også kan inspirere til nye tiltag, der medvirker til at mangfoldigheden bidrager til bedre løsninger i virksomheden på alle niveauer.

En af de udfordringer, Competencehouse ser hos flere af de virksomheder, de servicerer, er en aldersdiskrimination set i forhold til tilbud om personlig udvikling.

”Her vil vi lave en statistik over antallet af udviklingsaftaler for medarbejdere i forskellige aldersgrupper for på den måde at give en fornemmelse af, om ældre medarbejdere diskrimineres, når det kommer til efter- og videreuddannelse i den konkrete virksomhed. Hvis lederne bliver opmærksomme på en sådan skævvridning, kan de blive mere bevidste om at give den slags tilbud til medarbejdere i alle aldre,” siger Mai Buch.

Deltagelsen i M+ har således resulteret i nye innovative produkter i Competencehouse, og mangfoldighedsindsatsen er blevet en del af forretningsudviklingen i virksomheden.

www.competencehouse.dk 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.