Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Målrettet afdækning af styrker

Hos ingeniørforeningen IDA ser økonomichef Thomas Jørgensen mangfoldighed som forskellige styrker. Han arbejder sammen med sit team med at afdække, hvad medarbejderne er gode til, og hvilke opgaver der tænder dem og giver energi. Og også hvad der ikke giver energi. Den viden bruger han til at sammensætte projekter og uddelegere opgaver, så forskellige kompetencer og personligheder kom­mer i spil. Det sker via ugentlige tavlemøder.

Det at arbejde med medarbejdernes styrker af­spejler en anerkendende tilgang, som medarbej­derne, ifølge økonomichefen, sætter pris på, ikke mindst fordi det giver dem mulighed for at prøve kræfter med nye opgaver.

”Jeg tror helt klart, at det har betydet fastholdelse af nogle medarbejdere, som gerne ville have nye udfordringer. Det giver en god kultur og stem­ning, at der er fokus på forskellige kompetencer, og at man ved, at det er muligt at få dem bragt i spil,” fortæller Thomas Jørgensen.

Det giver en god kultur og stemning, at der er fokus på forskellige kompetencer

I forbindelse med IDAs deltagelse i mangfoldig­hedsprojektet M+ begyndte afdelingen at arbejde med at indskrive et styrke- og energiafsnit på tavlen, og i det hele taget har tavlemødet hjulpet med at konkretisere arbejdet med at få de mangfoldige styrker i spil.

Tavlemødet fungerer både som middel til at struktu­rere intern kommunikation og resultatopfølgning og til idégenerering og styring af indsatser.

Thomas Jørgensen beskriver det som en potentiel trojansk hest:

”Jeg håber tavlekonceptet bliver bredt ud, og så vil det at arbejde med mangfoldige styrker følge med.”

Arbejdet med styrker tager udgangspunkt i den mangfoldighed, der allerede er i huset. Ved at bringe den i spil håber IDA på at kunne skabe en kultur, som er positivt stemt over for forskel­lighed. Dermed bliver organisationen mere rummelig, for eksempel i forhold til at ansætte medarbejdere med andre kultur- eller uddan­nelsesbaggrunde og give dem mulighed for at bruge deres unikke kompetencer i arbejdet.

”Hvis man koger det ned til at få folks styrker i spil, så er det bevist, at det giver en værdi. Medarbejdere, der bruger deres styrker er mere effektive, gladere, og de bliver mindre syge end medarbejdere, der ikke bruger deres styrker. Og styrker er mangfoldige. Så man kan se mangfol­dighedsledelse som styrkeledelse. Det vil give en bedre virksomhed og bedre resultater.”

www.ida.dk 

Hos ingeniørforeningen IDA ser økonomichef Thomas Jørgensen mangfoldighed som kilde til forskellige styrker. Han arbejder målrettet med at afdække, hvad hans medarbejdere er gode til, og hvilke opgaver der tænder dem. Den viden bruger han til at sammensætte team og uddelegere opgaver, så forskellige kompetencer og personligheder kom­mer i spil.

Det at arbejde med medarbejdernes styrker af­spejler en anerkendende tilgang, som medarbej­derne, ifølge økonomichefen, sætter pris på, ikke mindst fordi det giver dem mulighed for at prøve kræfter med nye opgaver.

”Jeg tror helt klart, at det har betydet fastholdelse af nogle medarbejdere, som gerne ville have nye udfordringer. Det giver en god kultur og stem­ning, at der er fokus på forskellige kompetencer, og at man ved, at det er muligt at få dem bragt i spil,” fortæller Thomas. Jørgensen.

Arbejdet med styrker har Thomas Jørgensen indbygget i ugentlige tavlemøder, der skal sikre en løbende dialog blandt medarbejderne. På tav­lemøderne forsøger afdelingen for Økonomi og styring at inkorporere konkrete ledelseskoncepter. Mødet fungerer både som middel til at struktu­rere intern kommunikation og til idégenerering.

Det giver en god kultur og stem­ning, at der er fokus på forskellige kompetencer

I forbindelse med IDAs deltagelse i mangfoldig­hedsprojektet M+ begyndte afdelingen at arbejde med at indskrive et styrkeafsnit på tavlen, og det har hjulpet med at konkretisere arbejdet med mangfoldige styrker ved at få sat ord på dem på tavlen.

Tavlekonceptet er så småt begyndt at sprede sig til andre afdelinger i IDA, og Thomas Jørgensen beskriver det som en potentiel trojansk hest:

”Når tavlekonceptet bliver bredt ud, så vil det at arbejde med mangfoldige styrker følge med.”

Arbejdet med styrker tager udgangspunkt i den mangfoldighed, der allerede er i huset. Ved at bringe den i spil håber IDA på at kunne skabe en kultur, som er positivt stemt over for forskel­lig-hed. Dermed bliver organisationen mere rummelig, for eksempel i forhold til at ansætte medarbejdere med andre kultur- eller uddan­nelsesbaggrunde og give dem mulighed for at bruge deres unikke kompetencer i arbejdet.

”Hvis man koger det ned til at få folks styrker i spil, så er det bevist, at det giver en værdi. Medarbejdere, der bruger deres styrker er mere effektive, gladere, og de bliver mindre syge end medarbejdere, der ikke bruger deres styrker. Og styrker er mangfoldige. Så man kan se mangfol­dighedsledelse som styrkeledelse. Det vil give en bedre virksomhed og bedre resultater.”

www.ida.dk 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.