Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mangfoldighed i praksis for ledere

Pernille Kiær, Diversity Manager hos virksomheden Arriva, er stolt af, at de hos Arriva har succes med deres arbejde med at fremme mangfoldighed. Indsatsen er en del af forretningsstrategien, og mangfoldighed er et selvstændigt emne i Arrivas forretningsplan. Medarbejdere og kunders forskelligheder skal medvirke til vækst i Arriva.

I forhold til bundlinjen har det værdi at kunne brande sig som en socialt ansvarlig virksomhed, som rummer og imødekommer alle medarbej­dere uanset baggrund, etnicitet, alder eller køn. Men Pernille Kiær understreger, at det blot er et af flere plusser.

”Det er faktisk i højere grad på det praktiske plan, at mangfoldighed i hverdagen kan vendes til en fordel,” forklarer hun og giver eksempler:

”Det er en fordel, at vores buschauffører afspejler vores kunder, og trivslen blandt vores medarbejdere stiger, når arbejdspladsen skaber rum for mange forskellige medarbejdere. Det gør vi ved at tage hensyn til handi­cap, fremskreden alder eller andet, som gør, at de ikke kan fungere på samme vilkår som kollegerne. For eksempel har en chauffør på 78 færre timer, og en chauffør med nikkelal­lergi kører udelukkende i de nye elbusser, hvor chaufføren ikke skal håndtere mønter. En af vores chauffører, der har svært ved at læse og stave, har fået en mobiltelefon, som læser op for ham i stedet og giver ham de informationer, han har brug for på arbejdet.”

Vi skal arbejde med det dér, hvor mangfoldigheden udfolder sig i hverdagen

For at aktivere mangfoldighedspotentialet i virksomheden er Pernille Kiær gået sammen med en konsulent fra Foreningen Nydansker om at forberede et kursus for omkring 60 mellemledere, herunder både ledere med personaleansvar fra hovedkontoret og regionschefer på anlæg omkring i landet.

På lederkurset vil der blive arbejdet med, hvad lederne kan få ud af at arbejde med mangfoldighed, og hvad de kan gå direkte hjem og begynde at implementere. Kurset strækker sig over to hele dage, og lederne skal blandt andet arbejde med mangfoldighedsindsatser, som giver mening i netop deres afdeling.

”Vi skal arbejde med det dér, hvor mangfoldig­heden udfolder sig i hverdagen,”siger Pernille Kiær.

”Det skal være helt lavpraktisk og kan for eksempel handle om rekruttering. Nogle konkrete initiativer og målsætninger kan så gå på, at lederen vil forsøge sig med at henvende sig til og ansætte anderledes kandidater end sædvanligvis for at få nye kompetencer, erfaringer og viden bragt i spil og eksperimentere med, hvilke idéer, der opstår, når mangfoldige medarbejdere bliver sat sammen i team til at løse specifikke opgaver,” forklarer hun.

www.arriva.dk 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.