Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Medarbejderinddragelse er vigtig

Teamleder i Ceres Husets plejeboliger, Helle Hededam Christensen, er meget bevidst om værdien i at inddrage de ansatte i arbejdet med mangfoldighed.

”Jeg vil gerne have, at medarbejderne forbliver fokuserede på at se de gode cases og fortælle gode historier,” fortæller hun.

For nyligt deltog de ansatte i temadage med fokus på mangfoldighed i teamet, og hvad det betyder på deres arbejdsplads.

”Jeg er interesseret i, hvad medarbejderne ser som problemer og fordele ved mangfoldighed i hverdagen. At få medarbejderne på banen sætter en holdningsbearbejdelse i gang, og arbejdet med mangfoldighed bliver synliggjort for de ansatte,” siger Helle Christensen.

Målet er, at medarbejderne bliver til en mere sammentømret gruppe, hvor alle kan byde ind med noget og føle sig påskønnede.

”Når medarbejderne værdsætter hinanden, bliver de mere tilfredse i deres ansættelse. Den rummelighed, der er i teamet, skaber trivsel,” fortæller hun.

Når medarbejderne værdsætter hinanden, bliver de mere tilfredse i deres ansættelse

På Ceres Huset arbejder de med en anerkendende tilgang til de ansattes forskelligheder, og her bliver mangfoldighedsledelse ført ud i praksis.

For eksempel har huset lært, at man ved at lave små justeringer i julefrokosttraditioner og lignende arrangementer kan få langt flere af de ansatte til at deltage. Ved at hele familien bliver inviteret med, og det bliver gjort klart, at alle de ansatte er inviterede og velkomne, bliver fremmødet stærkere, og der er flere, som føler sig som en del af fællesskabet.

Tilsvarende forsøger Ceres Huset at undgå eventuelle konflikter på grund af sprog med en pragmatisk regel om, at hvis to kollegaer er alene og taler samme sprog, så er de velkomne til at bruge deres modersmål, ellers skal der tales dansk.

De ansatte prøver også at imødekomme de misforståelser, der kan opstå i forhold til medarbejdere, som endnu ikke taler flydende dansk.Medarbejderne er opmærksomme på, at det har en betydning, hvordan beskeder bedst gives videre til en kollega. Det bliver fx understreget, at det er bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt, hvis de ikke er sikre på, at de har forstået en meddelelse.

”At medarbejdere, som ikke taler perfekt dansk, ved, at de ikke bliver opfattet som problematiske, når de beder om at få beskeder forklaret en ekstra gang, men tværtimod bliver opfordret til det, det løser mange problemer i hverdagen,” siger Helle Christensen.

Ceres Husets hjemmeside

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.