Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

”At nedbryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet.”

Det er Foreningen Nydanskers erklærede mission.

Organisationens mission blev formuleret ved foreningens dannelse i 1998. Bag stiftelsen stod en række erhvervspersoner, som havde et fælles ønske om at øge integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Kombinationen af høj ledighed blandt nydanskere og et ønske om at påvirke samfundsdebatten og få bragt uudnyttede ressourcer i spil var startskuddet.

I et tidligere interview fortæller foreningens daværende formand, Edvin Blomqvist fra Haldor Topsøe, om tankerne bag foreningens dannelse:

”Jeg syntes, det var urimeligt, at så mange nydanskere gik ledige. Jeg kendte folk, der havde søgt hundrede job og aldrig fået noget som helst. Intelligente mennesker fra Kabul eller Iran for eksempel, som måtte gå og gøre rent eller hæve deres bistandshjælp. Men det var svært at overbevise erhvervslivet om, at der var en meget stor gruppe, der ventede på at komme i job, og at de ville kunne fylde det ud.”

Visionerne bag foreningens dannelse fremgår også af interviewet med den tidligere formand:

”Visionen var helt klar. Det handlede om at få de ledige nydanskere ud i erhvervslivet. Det handlede om at få virksomhedernes øjne op for, at der ligger en uudnyttet ressource her.”

Sådan så det ud i 1998, og missionen i dag er grundlæggende den samme. Men hvor fokus tidligere var rettet mod først og fremmest at få nydanskere ind på arbejdsmarkedet, er fokus i dag i langt højere grad rettet mod at realisere det mangfoldighedspotentiale, der findes på den enkelte arbejdsplads. Nydanskerbegrebet har ligeledes udviklet sig til ikke blot at favne de nydanskere, der allerede er i landet, men også de udenlandske arbejdstagere, der kommer til landet.

På den baggrund er organisationens mission blevet reformuleret og uddybet med følgende ordlyd:

"Vores mission er at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv."

Fra mission til handling

Missionen er gennem de sidste 15 år omsat til praksis gennem en stribe af initiativer, som har bidraget til at rykke udviklingen i positiv retning.

Et af vores flagskibsprojekter er ’Erhvervsmentorkorpset’, som vidner om, hvor meget vi kan rykke i et samarbejde med det private erhvervsliv og frivillige kræfter. Her arbejder erhvervsmentorer på frivillig basis med at støtte nydanskere i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark. Indsatsen har blandt andet vist sig at have en markant, positiv effekt på beskæftigelse og fastholdelse af højtuddannede indvandrere.

I vores seneste mangfoldighedsinitiativ, M+, har private og offentlige virksomheder gennem en række udviklingsforløb arbejdet med at realisere deres mangfoldighedspotentiale. Forløbene tager udgangspunkt i en rating af den enkelte virksomheds mangfoldighedsindsats, som danner baggrund for udarbejdelse af en konkret strategi for, hvordan virksomheden kan profitere af proaktiv mangfoldighedsledelse.

Du kan læse med i nyhedsbrevet her og få inspiration fra virksomheder, der via M+ har arbejdet med mangfoldighed i praksis.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om Foreningen Nydansker eller er interesseret i et samarbejde. Du kan også følge os på www.facebook.com/foreningennydansker eller læse mere på www.foreningen-nydansker.dk.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.