Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Erhvervsmentorkorpset: Årets innovative projekt?

Foreningen Nydanskers initiativ ’Erhvervsmentorkorpset’ er indstillet til en frivillighedspris i kategorien ’Årets innovative projekt’. Din stemme vil være et skulderklap til de knap 500 mentorer, der med succes hjælper udlændinge med at falde til i Danmark og finde et job.

Når mennesker brænder for en sag, opstår der engagement. Det kommer i den grad til udtryk i 'Erhvervsmentorkorpset', hvor mentorer arbejder på frivillig basis med at støtte nydanskere i deres personlige og professionelle udvikling i Danmark. Derfor er 'Erhvervsmentorkorpset' blevet nomineret i kategorien ’Årets innovative projekt’ i forbindelse med Frivillighedens dag 2013.

This initiative is like nothing I ever heard of.
- Mentee

En frivillig mentorordning

Foreningen Nydanskers erhvervsmentorkorps består af cirka 500 frivillige ledere og medarbejdere fra en lang række virksomheder. En frivillig mentor bruger et par timer om måneden på at vejlede en nydansker, der har brug for støtte på sin vej ind på det danske arbejdsmarked.

Erhvervsmentorerne bliver matchet med mange forskellige mentees – fx højtuddannede indvandrere, der for nyligt er ankommet til Danmark, medfølgende ægtefæller til udenlandske medarbejdere, unge i belastede boligområder eller nydanske iværksættere.

Med deres viden, erfaring, netværk og engagement er mentorerne en vigtig støtte for mentees, som får et stort udbytte af mentorrelationen. Mange mentees kommer hurtigt i arbejde og får deres uddannelse og kompetencer i spil i spændende jobs. Andre bliver afklaret til at videreuddanne sig eller bliver fastholdt i en ungdomsuddannelse og får et fritidsjob.

Foreningen Nydanskers erhvervsmentorkorps er et godt eksempel på hvordan erhvervslivet, NGO’er og det offentlige kan samarbejde om at løse en fælles udfordring ved fx at hjælpe nytilkomne udlændinge med at komme ind på det danske arbejdsmarked,” siger Anders Thomsen, direktør for politik og strategi i Microsoft Danmark.

Erhvervsmentorkorpset leverer resultater

Erfaringerne viser, at mentorerne rykker, når det gælder om at skabe resultater. Eksempelvis har indsatsen haft en markant, positiv effekt på beskæftigelse og fastholdelse af højtuddannede indvandrere. 52 procent af de nyankomne, som har været matchet med en erhvervsmentor, er kommet i ordinær beskæftigelse, har påbegyndt uddannelse eller kommet i praktik eller i løntilskudsjob. 71 procent af de nyankomne giver udtryk for, at det har haft positiv indflydelse på deres tilknytning til Danmark og forventningen om at blive i landet. En af de mange mentees, Diya Johnson fra Indien, fortæller fx:

Det er godt, rent psykologisk, at have en person, som kan hjælpe dig med at komme ind på arbejdsmarkedet. Da jeg kom til Danmark, kendte jeg ikke nogen. Kun min lærer. Så det var en stor hjælp for mig, at en dansker ville hjælpe mig ind på arbejdsmarkedet og i det danske samfund. Det er psykisk vigtigt, at der er nogen. Det hjælper mig meget.

Andre mentees har sat følgende ord på indsatsens betydning:

This initiative is like nothing I ever heard of. It really helps newcomers to feel welcomed and hopeful. It is nice to see that Copenhagen becomes more and more inclusive towards no-Danes.

"It is very valuable, thanks to my mentor I am know in a recruitment process for a graduate position in a big danish company. He helps me a lot designing very accurate and attractive application. Furthermore he is a support that is needed in this tough period. He believes in me and helps me keeping a positive attitude. So I am very glad that he is there to help me."

Se portrætvideo om Erhvervsmentorkorpset her. Ruchieka Sharma og hendes mentor Mette Skøt fra Implement Consulting Group går målrettet til værks i jagten på et job.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.