Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Fritidsjob er en fremtidsinvestering for unge

Unge, der gør sig erfaringer på arbejdsmarkedet, inden de fylder 18 år, er i langt højere grad end deres jævnaldrende i beskæftigelse eller under uddannelse som 22-årige. Det er konklusionen i rapporten ”Fritidsjob for fremtiden”, som Foreningen Nydansker netop har offentliggjort. Når unge med erhvervserfaring klarer sig markant bedre senere i livet, hænger det sammen med, at oplevelser på en arbejdsplads modner de unge og gør dem mere ansvarsbevidste og målrettede.

I ”Fritidsjob for fremtiden” fremgår resultaterne af en stor undersøgelse, der har set nærmere på sammenhængen mellem tidlige erhvervserfaringer og senere uddannelse og beskæftigelse blandt alle danske unge født i 1990. Analysen viser blandt andet, at 84 % af de unge, der havde arbejde, inden de fyldte 18, er i arbejde eller under uddannelse i dag. Det gælder kun for 54 % af de unge, som ingen erhvervserfaring har. Dermed udgør rapporten et stærkt indlæg i debatten om de danske unge.

”Konklusionen i undersøgelsen er helt klar; det giver afkast på den lange bane, at unge får kontakt med erhvervslivet så tidligt som muligt. Fritidsjob betyder, at de unge kommer ordentligt i gang med arbejdslivet og bider sig fast på arbejdsmarkedet. Det er rigtig vigtig viden for alle, der vil sikre, at ingen unge bliver tabt på gulvet,” siger Foreningen Nydanskers direktør, Torben Møller-Hansen.

Nedenstående figur viser forskelle i de unges aktuelle beskæftigelse set i forhold til, hvor meget de har arbejdet som 13-18-årige.

Figur: Aktuel primær beskæftigelse blandt unge set i forhold til, hvor meget de har arbejdet som 13-18-årige.

Tallene underbygges i rapporten med interview med 24 unge, der har haft arbejde, før de fyldte 18 år. De unge udtrykker alle stolthed over at arbejde, og at oplevel­serne i de første job har givet dem større uafhæn­gighed, ansvarsbevidsthed og tillid til egne evner. At prøve kræfter med opgaver og udfordringer på en arbejdsplads styrker også de unges sociale kompetencer, udvider deres horisont og bidrager til økonomisk bevidsthed og selvstændighed. Interviewundersøgelsen indikerer endvidere, at fritidsjob også har en kriminalpræventiv effekt.

Erhvervserfaring og uddannelse går hånd i hånd

Undersøgelsen påpeger også en tydelig sammenhæng mellem erhvervserfaring og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 67 % af de unge med erhvervserfaring har afsluttet en ungdomsuddannelse mod kun 44 % af de unge uden erfaring. Interviewmaterialet understreger samtidig, at fritidsarbejde og uddannelse spiller godt sammen, fordi de unge får nogle kompetencer på jobbet, som de ikke kan lære i skolen.

Dermed kommer forestillingen om, at fritidsarbejde er forstyrrende for skolegangen, under stærkt pres. Det glæder Erik Thorsted, direktør for Center for Socialt Ansvar, som er initiativtager til undersøgelsen, og som arbejder med netop at øge skoleelevers erhvervskendskab via initiativet ’Erhvervsguiderne’:

”Vi er rigtig glade for, at det nu er dokumenteret, at erhvervserfaringer har en klar positiv effekt for unge også på længere sigt. Det bekræfter os i, at den indsats, som vores frivillige erhvervsguider yder for en gruppe unge, er af stor af værdi. Det styrker den klare overbevisning, at det giver rigtig god mening at satse på at skaffe job til de unge.”

Fritidsjob kan bryde social arv

Det fremgår også af undersøgelsen, at erhvervserfaringer især har positive effekter for henholdsvis unge med indvandrerbaggrund og unge fra familier med dårlig arbejdsmarkedstilknytning. Fritidsjob kan med andre ord medvirke til at mindske negativ social arv. Fritidsjob giver indblik i erhvervslivet, hvilket unge fra udsatte familier har sværere ved at få, hvis begge forældre er på overførselsindkomst. Samtidig giver det de unge en indtægt, og det er af stor betydning, når pengene er små derhjemme.

Faktum er imidlertid, at det er unge fra familier med dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet, der i lavest grad har arbejde i ungdomsårene. Dermed peger undersøgelsen på et behov for at iværksætte indsatser, som tilbyder en hjælpende hånd til unge fra svage familier, der ønsker sig et job.

”Fritidsjob for fremtiden” er produktet af et samarbejde mellem Center for Socialt Ansvar, Københavns Kommune, Værestedet Fisken og Foreningen Nydansker. Undersøgelsen har modtaget støtte fra Det Kriminalpræventive Råd.

Yderligere information

Download rapporten inklusiv bilag her

Kontakt projektleder, Sofie Havn Poulsen, på telefon 33 38 62 05 eller shp@foreningen-nydansker.dk.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.