Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Fritidsjob til gavn for både unge og virksomheder

Ungarbejdere er en indgang til billig opgaveløsning, nye input og sikring af fremtidens medarbejdere. Samtidig bekræfter ny undersøgelse, at tidlige erhvervserfaringer har afgørende betydning for unges fremtid og kan bryde negativ social arv. Virksomheder kan derfor både imødekomme egne behov og tage socialt ansvar ved at ansætte unge under 18 år. Det har de opdaget hos både Arriva og Golden Days.

”Vi oplever det som meget inspirerende at have unge ansat. Ungarbejdere er ofte lidt uimponerede, og de giver os gode indspark til den måde, vi gør tingene på,” siger Anni Mogensen, kommunikationschef i kulturorganisationen Golden Days, der med stor succes har haft unge på 14-15 år ansat som piccoliner gennem flere år.

Også i Arriva oplever de, at helt unge medarbejdere bidrager positivt til virksomheden: ”Vi sigter mod at have en bredere aldersfordeling i medarbejdergruppen, og vi kan se nogle klare fordele ved at ansætte unge,” fortæller HR-konsulent Sarah Pi Thygesen og fortsætter:

”Unge og særligt en forskellig sammensat gruppe unge bidrager med nye tanker og ideer til Arrivas arbejde. Når vi får medarbejdere ind i virksomheden, mens de stadig er helt unge, har vi mulighed for at udvikle dem til at varetage specifikke roller i organisationen. Dermed sikrer vi dygtige og loyale medarbejdere.”

Rapporten Fritidsjob for fremtiden konkluderer, at tidlige erhvervserfaringer har stor betydning for unges senere uddannelse og beskæftigelse. Foto fra rapporten.

Erhvervserfaring hjælper unge på vej

For mange unge har det afgørende betydning at få erfaringer på arbejdsmarkedet tidligt i livet. Foreningen Nydanskers rapport ’Fritidsjob for fremtiden’, der blev offentliggjort i september, viser, at 84 % af de unge, der havde arbejde, inden de fyldte 18, er i arbejde eller under uddannelse i dag. Det gælder kun for 54 % af de unge, som ingen erhvervserfaring har. Læs mere om rapportens konklusioner her.

Undersøgelsen viser også, at unge med etnisk minoritetsbaggrund og unge, hvis forældre har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet, har særlig stor glæde af tidligt at få erhvervserfaringer. Men det er sværere for disse unge at skaffe sig et fritidsjob eller en elevplads, da de ofte mangler netværk og kendskab til ansøgningsprocessen og ikke har nogen, der kan hjælpe dem med udformning af cv og ansøgning. Til gengæld er motivationen ofte i top hos denne gruppe unge, da det ofte er småt med penge derhjemme.

Hos Golden Days oplever de netop, at deres piccoliner har været utroligt motiverede og engagerede. Det kan hænge sammen med, at de ikke har så stort kendskab til arbejdsmarkedet hjemmefra.

”De er enormt åbne og sultne på nye oplevelser, og vi kan mærke, at de ser det som en mulighed for at opleve arbejdslivet. De vokser virkelig, når de oplever at være en del af arbejdspladsen og få egne ansvarsområder. Som virksomhed er det naturligt for os at tage socialt ansvar for vores medarbejdere, og vi er glade for at kunne give vores piccoliner de første erfaringer, som hjælper dem godt i gang på arbejdsmarkedet,” fortæller Anni Mogensen.

Golden Days har fundet deres piccoliner gennem Københavns Kommunes fritidsjobindsats, der finder job til unge fra udsatte boligområder. Ønsker jeres virksomhed at tage socialt ansvar og ansætte ungarbejdere, og har I adresse i København, kan I kontakte kommunens fritidsjobindsats her. Der findes fritidsjobindsatser i en lang række andre byer landet over, og der arbejdes lige nu på at udvikle en oversigt over kontaktpersoner. Vi linker til denne, så snart den er klar.

Gode råd til arbejdspladser

  • Alle typer virksomheder kan have glæde af en eller flere ungarbejdere til hjælp med forefaldende arbejde. Opgaver kan være hjælp med indkøb, arkivering, oprydning, kopiering, postsortering og lettere rengøring.
  • Fritidsjobbere er ofte langt billigere end de faste medarbejdere, også i virksomheder med ufaglært personale. De praktiske arbejdsopgaver kan således varetages langt billigere af fritidsjob­bere. Fritidsjobbere kan desuden bruges til at løse arbejdsop­gaver, der ikke tager mere end et par timer dagligt eller et par gange om ugen.
  • Det har stor effekt for unge med svag hjemmebaggrund at få et fritidsjob, men de har sværere ved at skaffe et. Derfor har det stor værdi, hvis virksomheden medtænker social baggrund, når der ansættes ungarbejdere.
  • Fritidsjob har markant effekt ved 3-5 timers arbejde om ugen – de unge behøver altså ikke arbejde mere og kan dermed også sagtens passe skole og fritidsinteresser.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.