Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Særpris til Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker har modtaget en særpris til årets integrationsprisuddeling, som blev uddelt af social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen. Det skyldes i høj grad foreningens tætte samarbejde med erhvervslivet, herunder foreningens mange medlemsvirksomheder.

Ministerens begrundelse for at give Foreningen Nydansker en særpris til Integrationspriserne 2013 lød sådan:

”Foreningen Nydansker er valgt på baggrund af sit vedholdende engagement og store indsats for at integrere nydanske medborgere på arbejdsmarkedet. Foreningen Nydanskers mangeårige arbejde afspejler en målrettet og nytænkende indsats. Særligt fremhæves foreningens omfattende samarbejde med danske virksomheder om at nedbryde barrierer og bane vejen for et mere mangfoldigt arbejdsmarked til gavn for både den enkelte, virksomhederne og samfundet.”

Vi har sat foreningens direktør, Torben Møller-Hansen, i stævne for at høre, hvad særprisen betyder for organisationen.

Hvad betyder det for Foreningen Nydansker at modtage årets særpris?
”Det betyder selvfølgelig noget for mig, der har været direktør gennem mange år, men det er en mindst lige så vigtig anerkendelse til de virksomheder, der gennem årene har arbejdet med at skabe øget integration og mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Prisen understreger, at den nuværende regering er opmærksom på vigtigheden af den indsats, vi har leveret og fortsat er interesseret i at fremme arbejdet på området. Det er en klar opfordring til at fortsætte det gode arbejde.”

Hvorfor har I satset så stærkt på at arbejde tæt sammen med erhvervslivet?
”To grundlæggende forudsætninger skal være på plads for at inkludere mangfoldigheden i Danmark. Det er vigtigt, at alle bakker op om vores lovgivning og samfundssystem, og det skal være synligt, hvordan man kan bidrage til demokratiet. Det næstvigtigste er at blive selvfinansierende. Derfor har vi siden 1998 fokuseret på, at alle, der ønsker at bidrage til det danske samfund, skal have mulighed for at være selvfinansierede. Det direkte samarbejde med erhvervslivet er det bedste middel til at nå det mål. Vi har været i den gunstige situation, at vores medlemsvirksomheder har åbnet deres arbejdspladser og også bidraget til nytænkende indsatser, der skaber innovation og vækst.”

Hvorfor tror du, at Foreningen Nydansker skiller sig ud i feltet af aktører, der arbejder med at skabe øget integration og mangfoldighed?
”Jeg tror, at vi skiller os ud, fordi vi af vores bestyrelse fra starten er blevet bedt om at holde et skarpt fokus på indsatser, der kan forene virksomheders interesser i at køre en god forretning og tage ansvar for en udvikling, der kan skabe positiv vækst i samfundet. Vi er ikke gået samme vej, som lignende organisationer i andre lande, ved at fokusere på lovgivning og diskriminationssager. Vi har fokus på frivillighedselementet som vores platform. Vi ser på, hvordan indsatserne også kan komme virksomhederne til gavn, så det bliver en ensidigt motiverende opgave at gå ind i et samarbejde med os.”

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.