Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mentorer bidrager til at fastholde internationale talenter

Foreningen Nydansker vil med en ny indsats i Region Hovedstaden matche udenlandske talenter med erhvervsfolk fra det danske arbejdsmarked. Initiativet ”Career Mentor Program – Retaining International Talent” er en indsats under Copenhagen Talent Bridge, som har til formål at fastholde højtuddannede udlændinge.

Danske erhvervsfolk skal agere mentorer for udenlandske talenter og give dem råd og vejledning omkring jobsøgning og dansk arbejdskultur. Dermed øges de nytilkomnes chancer for at finde et job, der matcher deres kvalifikationer og giver dem desuden et positivt indtryk af Danmark og danskerne.

Den nye indsats bygger videre på en erhvervsmentormodel, som Foreningen Nydansker gennem de sidste tre år har haft gode erfaringer med at tilbyde jobsøgende, højtuddannede udlændinge i Danmark. Region Hovedstaden har nu valgt at støtte indsatsen for at få denne viden ud til kommuner, der er interesserede i at fastholde internationale talenter.

Hovedstadskommuner tager hånd om højtuddannede udlændinge

København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Hillerød og Hørsholm er blandt de kommuner, som har indgået samarbejde med Foreningen Nydansker omkring mentorordninger for udenlandske talenter bosat i og omkring København. Leder af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hørsholm, Anette Sjørup Christiansen, fortæller, at de vægter højt, at de udenlandske talenter føler sig velkomne, når de flytter til kommunen:

”Vi forventer, at det er en rigtig god mulighed for de højtuddannede ledige med anden etnisk baggrund end dansk, at de kan tale med en fra en virksomhed om, hvad man på en dansk arbejdsplads lægger vægt på, når man fx skal ansætte. Gennem en erhvervsmentor kan de få en forståelse for det danske arbejdsmarked og dansk arbejdskultur.”

Ligeledes kan et erhvervsmentorforløb hjælpe de nytilkomne til at komme i kontakt med danskerne.

”De får skabt et netværk og de får kendskab til danskerne. Det er vigtigt, at man hurtigt får etableret et netværk og vi mener det kan bevirke, at man hurtigere kommer i beskæftigelse,” fortæller Anette Sjørup Christiansen.

Foreningen Nydansker forventer at matche 300 nytilkomne talenter med danske erhvervsmentorer inden udgangen af 2014.

Stort potentiale i at fastholde talenter

Og der er god grund til at gøre en ekstra indsats for at fastholde og tiltrække de nytilkomne udlændinge. Analyser viser, at højtuddannede indvandrere bidrager positivt til finansieringen af den offentlige sektor grundet høj skattebetaling kombineret med begrænset anvendelse af offentlige ydelser. Beregninger viser for eksempel, at højtuddannede indvandrere med medbragt familie i gennemsnit bliver i Danmark i otte år og årligt bidrager med 237.000 kr. til de offentlige kasser. Samtidig kan udenlandske arbejdstagere bidrage positivt til det private erhvervsliv med ny og højtspecialiseret viden og metoder. Det giver med andre ord god mening at udnytte det potentiale og de ressourcer, som højtuddannede indvandrere medbringer, når de ankommer til Danmark.

Copenhagen Talent Bridge er et initiativ som samler Region Hovedstadens universiteter, virksomheder, hospitaler og myndigheder med henblik på at skabe en fælles indsats, der skal gøre det attraktivt for internationale talenter at arbejde og bo i København og omegn. Initiativet har fokus på kompetenceudvikling af internationale talenter, netværksskabelse, videndeling på tværs af regionens talentaktører samt at understøtte at flere små og mellemstore virksomheder kan ansætte og håndtere internationale medarbejdere i deres virksomheder.

Copenhagen Talent Bridge er et samarbejde mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden og er støttet af Den Europæiske Socialfond.

Du kan finde flere oplysninger om Copenhagen Talent Bridge her.

Læs mere om Erhvervsmentorkorpset her. 

Af Maja Kjærsgaard

 

Erhvervsmentorkorpset drives i 2013-2014 med støtte fra Vækstforum Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.