Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mere mangfoldigt er mere innovativt

Efter at have deltaget i Innovækst er de deltagende virksomheder overvejende blevet mere mangfoldige og dermed bedre gearet til innovation og effektivitet. Det er konklusionen ved Innovækst-projektets afslutning. Virksomhederne er gennem deltagelse i projektet blevet inspireret til at begrænse homogenitet og styrke innovation og kreativitet gennem mangfoldigt sammensatte teams.

I alt har 20 virksomheder deltaget i Innovækst, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune – Bland dig i byen, Innoversity Copenhagen og Foreningen Nydansker og blev igangsat i 2012. Der er netop udkommet en resultatpjece, der beskriver erfaringerne fra Innovækst og konkluderer, at projektet har bidraget til større mangfoldighed, innovation og effektivitet i de deltagende virksomheder.

Resultaterne fra Innovækst blev præsenteret ved en lederlounge for virksomheder, der har tilsluttet sig Københavns Mangfoldighedscharter, i januar.

Innovækst tog udgangspunkt i det såkaldte ”max 70 % homogenitetsprincip”. Forskning viser, at hvis mere end 70 % af en gruppes medlemmer er ens i forhold til alder, køn, nationalitet eller uddannelse har gruppen tendens til at blive låst og præstere dårligere. Er gruppen forskelligt sammensat på alle parametre, er den derimod bedre gearet til at løse konkrete problemstillinger, finde nye løsninger, træffe kreative beslutninger og overholde budgetter.

De i alt 56 teams i virksomhederne, som deltog i Innovækst, er gennemsnitligt blevet 6 % mere mangfoldige i løbet af projektperioden. Især er forskelligheden i forhold til uddannelse og anciennitet blandt medarbejderne øget væsentligt. Det er sket gennem fokus på mangfoldighed, når der rekrutteredes nye medarbejdere samt på intern omorganisering af samarbejdsrelationer, så der kom mere diversitet i spil. 

Mangfoldige teams skaber bedre løsninger i ATP

ATP har igennem længere tid arbejdet aktivt med mangfoldighed som en ressource. Som udbygning af ATPs mangfoldighedsstrategiske arbejde har virksomheden deltaget aktivt i Innovækst og har gennem projektet fået viden og redskaber til at udnytte medarbejdernes forskelligheder bedre. Virksomheden har arbejdet med mangfoldighed i teams og har erfaret, at medarbejdernes unikke faglige og personlige kompetencer i højere grad bringes i spil, hvis grupperne er sammensat mangfoldigt. Det fortæller HR-udviklingskonsulent, Peter Heller:

”Vi tilstræber i ATP, at vores teams og enheder er mangfoldigt sammensat både i forhold til køn, uddannelsesmæssig baggrund, etnisk oprindelse og alder. Forskellige livserfaringer blandt medarbejderne betragtes som en vigtig kilde til fornyelse, fleksibilitet og arbejdsglæde for medarbejderne. Resultatet er bedre løsninger, innovation og højere produktivitet.”

ATP har gjort mangfoldighed til en forretningsstrategi, netop fordi de oplever at forskellighed er en generator for innovation og vækst. Ved at fokusere på øget performance og innovation som målet gøres mangfoldighed relevant for både ledere og medarbejdere. Det er en positiv tilgang til mangfoldighed, hvor der ikke fokuseres på ligebehandling og repræsentation, men på mangfoldighed som en ressource snarere end en udfordring.

”ATP vender opfattelsen af mangfoldighed på hovedet og går fra at fokusere på et minoritetsperspektiv til i højere grad at sætte fokus på at begrænse homogenitet og dominans. Dette tjener til at forhindre uhensigtsmæssige beslutninger, ringere problemløsning og en tilstand, hvor medlemskab af gruppen og varetagelse af egne områder overskygger det fælles bedste,” forklarer Peter Heller.

 

I denne video fortæller projektparter og deltagende virksomheder om resultaterne af Innovækst

Læs mere om resultaterne af Innovækst og de deltagende virksomheders erfaringer med mangfoldigt sammensatte teams i den nye pjece Innovækst 2014.

Af Sofie Havn Poulsen

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.