Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Bosætningsportal styrker modtagelsen i Syddanmark

Region Syddanmark har gennem foreningen work-live-stay southern denmark iværksat en målrettet indsats for at sikre, at tilflyttere får den nødvendige hjælp, når de bosætter sig i regionen. Det sker for at understøtte virksomheder i regionen, der har behov for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Som led i indsatsen er der oprettet en online bosætningsportal, hvor regionens kommuner kan finde vejledning og inspiration til en effektiv og sammenhængende modtagelse af udenlandske medarbejdere.

”Der er rigtig meget man skal have styr på, når man som udenlandsk arbejdstager flytter til Danmark: opholdstilladelse, bolig, job til ægtefælle, skole til børnene og meget mere. Det er en lang række forskellige instanser der varetager disse opgaver, hvilket er forvirrende og frustrerende for tilflyttere, ” fortæller Merete Woltmann, direktør i foreningen work-live-stay, der arbejder med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i Region Syddanmark.

”Virksomhederne bruger ofte mange ressourcer på at hjælpe deres udenlandske medarbejdere med praktiske forhold. At det er så besværligt, kan afholde kvalificerede udlændinge fra at komme til Danmark og små, danske virksomheder fra at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, selvom de har behovet. Vi vil gerne komme både virksomhederne og deres medarbejdere til undsætning. ”

Bosætningskoordinatorer samler indsatsen

Med henblik på at lette processen for den ansættende virksomhed og for den tilflyttende familie, har work-live-stay opfordret de syddanske kommuner til hver at udnævne én bosætningskoordinator, som kan udgøre én indgang til det offentlige og vejlede om alle aspekter af tilflytningen.

Illustrationen her visualiserer visionen for bosætningskoordinatorerne som en enkel og overskuelig indgang, der sikrer at tilflyttende familier får den hjælp, som er nødvendig, for at alle familiemedlemmer finder sig godt til rette i Syddanmark.

Indtil videre har 14 syddanske kommuner udnævnt bosætningskoordinatorer. Det er ifølge Merete Woltmann et vigtigt skridt for at sikre en god velkomst af nye borgere:

”Der er store afstande i Region Syddanmark og derfor nytter det ikke, at der kun er ét internationalt borgerservicecenter, hvor udenlandske tilflyttere  kan få hjælp til de mange procedurer – hver kommune må kunne modtage tilflyttere og give dem al den hjælp de har brug for. ”

Portal giver overblik og deler erfaringer

Bosætningskoordinatorerne i Syddanmark kan hente hjælp og støtte på work-live-stay’s online bosætningsportal, hvor der findes information om lovgivning, relevante myndigheder, diverse tilbud og meget mere, som er relevant for udenlandske tilflyttere. ”En del af opgaverne omkring bosætning ligger allerede i kommunerne som fx cpr-nummer, lægevalg og indskrivning i daginstitution og skole. Andre opgaver, som fx at finde en lejebolig og et job til den medfølgende ægtefælle, har kommunerne meget begrænset erfaring med. Derfor kan de have stor glæde af at støtte sig til vores portal, som guider dem i alle aspekter af modtagelsen,” siger Julie Fink, konsulent i work-live-stay og ansvarlig for bosætningsportalen.

På bosætningsportalen kan kommunerne dels få overblik over aktuelle regler og procedurer, og dels kan de læse andre kommuners erfaringer med de mere bløde områder som at guide tilflyttere i at skabe et socialt netværk, finde privat børnepasning med mere.

Portalen blev lanceret i oktober, og den er ifølge Julie Fink blevet rigtig godt modtaget af både virksomheder og kommuner: ”Kommunerne vil rigtig gerne understøtte virksomhedernes rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, for det er jo attraktive borgere for kommunen, som kan forventes at yde et markant positivt bidrag. For virksomhederne er det en lettelse at kunne henvise nye, udenlandske medarbejdere til en bosætningskoordinator og vide, at vedkommende bliver vejledt i alle aspekter af tilværelsen i Danmark. Det reducerer risikoen for, at medarbejderen flytter igen, fordi familien ikke kunne falde til her i landet. ”

Bosætningsportalen er én af aktiviteterne fra foreningen work-live-stay, der blev stiftet i 2012 af Region Syddanmark i samarbejde med regionens kommuner og en række private virksomheder med det formål at styrke tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede udlændinge i regionen.

Læs mere om work-live-stay på foreningens hjemmeside.

Bosætningsportalens fulde indhold er kun tilgængeligt for medlemmer af work-live-stay, men det er muligt at få en introduktion på portalens hjemmeside

Af Sofie Havn Poulsen.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.