Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Kulturværter hjælper nye københavnere med at falde til

Foreningen Nydanskers korps af frivillige tæller ud over erhvervsmentorer også en gruppe kulturværter, som mødes med nytilkomne udlændinge, der ønsker hjælp til at opbygge netværk, lære dansk og finde sig til rette i København. Kulturværtsteamet i Foreningen Nydansker havde i slutningen af marts måned inviteret alle kulturværter til et netværksarrangement med oplæg fra to kulturværter og en mentee, som fortalte om deres erfaringer med kulturværtsforløb.

Københavns kulturværtsprogram

Nydanske københavnere tilbydes gennem Københavns Værtsprogram enten en karrierevært eller en kulturvært. Størstedelen ønsker en karrierevært, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse, men Foreningen Nydansker matcher også nydanskere, som ønsker hjælp til den sociale og kulturelle tilvænning.

Kulturværterne er en særlig gruppe af det frivillige mentorkorps, der mødes med en nydansker, de deler interesser med. Nydanskere, der tildeles en kulturvært, får dermed mulighed for at få hjælp til at forstå særlige systemer, kulturelle normer og uskrevne regler i det danske samfund. Det vægtes højt, at nydanskere, der tilknyttes kulturværtsprogrammet, konkretiserer, hvilke udfordringer, de står med i forhold til deres liv i København, sådan at de sammen med deres kulturvært kan arbejde målrettet på at forbedre deres situation og øge deres tilknytning til byen.

Kulturmøder og potentielle venskaber

Ved netværksarrangementet i marts fortalte tre deltagere i Kulturværtsprogrammet om deres oplevelser med projektet. Kulturværten Tina, der var den første til at fortælle om sine oplevelser, er blevet matchet med en kvinde fra Nepal og beskriver forløbet som en øjenåbner for, at der findes mennesker, som har en helt anden referenceramme end hende selv. Hun har nydt at få indblik i en anden kultur og fortælle om den danske i et trygt forhold, hvor der kunne grines af de misforståelser, der opstod. Kulturmødet gav anledning til en masse nye refleksioner, og de to har fortsat kontakt.

Ved et netværksarrangement for kulturværter i marts fortalte Carlos fra Mexico om sine oplevelser med at mødes med en dansk kulturvært.

Carlos, der er fra Mexico og har boet mange år i Spanien, fortalte om sit forløb, der har mindet om et tandem-projekt, idet hans kulturvært ønskede at øve sit spanske og han sit danske. De to har startet med at mødes ude i byen til arrangementer og har senere mødtes hjemme hos hinanden. De har holdt sig til at snakke enten dansk eller spansk og har derfor begge fået et helt konkret udbytte af forløbet i form af forbedrede sprogkundskaber. Denne udveksling har desuden været god for relationen, da de har stået på lige fod og dermed undgået en ulighed i relationen, som ellers er en problematik, kulturværtsforløb kan lide under. Carlos har fået en ven i sin kulturvært, og de to ses stadig.

Kulturværten Alessia, der er fra Italien og selv har prøvet at være ny i Danmark, var sidste oplægsholder. Hun har været matchet med en kvinde fra Pakistan og en kvinde fra Polen. De har mødtes på cafeer og biblioteker og deltaget i hinandens fritidsaktiviteter. Blandt andet har Alessia været med til kirkekor. Alessia har arbejdet sammen med de to kvinder om at opbygge deres egne netværker i København, da det var deres største udfordring.

De fremmødte kulturværter fik under og mellem oplæggene mulighed for at snakke om de erfaringer, de selv har gjort sig som kulturværter, og det blev tydeligt, at kulturværtsrelationer tager mange former. Ved matchning tages der højde for, at de to har fælles interesser, samtidig med at det understreges, at der ikke er garanti for et venskab.

Under arrangementet præsenterede Foreningen Nydansker en ny introduktion til kulturværtsrollen, som findes her. Denne lægger vægt på, at det kan være en god idé at arbejde struktureret sammen i et kulturværtsforløb og lave løbende forventningsafstemninger, sådan at der rykkes på de ting, nydanskeren ønsker at arbejde med, hvad enten der opstår et venskab eller ej. 

Læs mere om Kulturværtsprogrammet og meld dig som kulturvært her.

Af Tanja Dreijer Løj.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.