Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Store forskelle på mangfoldighedsledelse i Danmark og USA

I anledning af Forskningens Døgn afholdt Foreningen Nydansker den 24. april et netværksarrangement for sine medlemmer, hvor ph.d. stipendiat ved CBS, Lotte Holck, leverede et indblik i virksomheders arbejde med mangfoldighed i henholdsvis USA og Danmark. Oplægget gav anledning til en livlig diskussion blandt de deltagende virksomheder om de specifikke udfordringer for mangfoldighedsledelse i Danmark, og hvad vi kan lære af amerikanske virksomheder.

Som et led i sit ph.d.-studium er Lotte Holck netop hjemvendt fra et halvt års forskningsophold ved San Diego State University i Californien. Og mødet med en række amerikanske virksomheder og forskere i løbet af opholdet har sat hendes forskning i diversitet på danske arbejdspladser i perspektiv.

”Mit udgangspunkt er en undren over, at mens mangfoldighedsarbejde i USA er en hel industri, og så godt som alle virksomheder af en vis størrelse har en mangfoldighedspolitik, er mangfoldighed i Danmark fortsat et ret eksklusivt ledelsesprogram fortrinsvis for store virksomheder” indledte Lotte Holck oplægget og fortsatte: ”Forskellene skal forstås på baggrund af de to landes forskellige historik, samfundsform og organisation”.

En række af Foreningen Nydanskers medlemsvirksomheder deltog i netværksarrangementet den 24. april og bidrog med deres egne erfaringer med mangfoldighedsledelse i praksis.

Forpligtelse eller forretning

”Arbejdet med mangfoldighed er i Danmark ofte knyttet til virksomhedernes CSR-politikker, og der er fortsat et stort fokus på antidiskrimination og ligebehandling. Dermed anskues mangfoldighed af danske virksomheder fortsat i vid udstrækning som en forpligtelse og et socialt ansvar over for minoriteter snarere end en forretningsstrategi, ” sagde Lotte Holck, men understregede samtidig, at der er en del undtagelser i form af store danske virksomheder, der har et veludviklet, strategisk fokus i deres mangfoldighedsarbejde.

USA har i kraft af sin historie, størrelse og befolkningstilvækst et helt andet udgangspunkt for at tale om diversitet. Ifølge Lotte Holck betyder det, at mangfoldighedsledelse i højere grad er en nødvendighed og en vej til overlevelse for amerikanske virksomheder.

”I USA giver det jo slet ikke mening at tale om minoriteter mere, fordi befolkningen er så sammensat. Virksomhedernes primære hensyn er forretning, og her er mangfoldighed uundgåelig både for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere, men også for at tilfredsstille kunder og brugere, ” fortalte Lotte Holck, der inddrog eksempler fra de amerikanske virksomheder PG&E og Dell i oplægget.

”I USA er faren for law suits overhængende og virksomhederne er derfor meget eksplicitte omkring deres mangfoldighedspolitik og -aktiviteter for at vise kunder og medarbejdere deres værdier – og for at imødegå klager, søgsmål og dårlig omtale”

Konsensuskultur kan stå i vejen for inklusion

I Danmark er vi vant til at velfærdsstaten klarer mange aspekter af mangfoldighed, og der er begrænset tradition for, at civilsamfundsorganisationer taler minoriteternes sag over for arbejdsgiverne. Ifølge Lotte Holck er en del af forklaringen en anderledes tilgang til mangfoldighed: ”Der er et meget begrænset antal diskriminationssager på arbejdsmarkedet, så faren for søgsmål er lille. Desuden så er eksempelvis pension og barsel jo lovfæstet i Danmark, mens det i USA er noget man efterspørger hos en arbejdsgiver og betragter som et element i virksomhedernes mangfoldighedspolitik. ”

Ph.d.-stipendiat og tidligere chefkonsulent i Foreningen Nydansker, Lotte Holck, gav i anledningen af Forskningens Døgn et oplæg om sin forskning i mangfoldighedsarbejde i Danmark og USA for foreningens medlemmer. 

Derudover var Lotte Holck og de deltagende virksomheder ved netværksarrangementet enige om, at der også er nogle kulturelle og demografiske faktorer, der præger danske virksomheder og adskiller dem fra amerikanske arbejdspladser. Eksempelvis er der en lang tradition for at man kan være amerikaner på mange måder, mens dansk kultur er præget af homogenitet. Dette kan betyde, at medarbejdere føler sig udsatte, når de adskiller sig fra kollegerne.

”Generelt er danskere forholdsvis konsensussøgende, hvilket præger arbejdskulturen og gør det sværere at inddrage medarbejdernes forskelle aktivt i arbejdet. Men mangfoldighedsledelse handler jo netop om, at vi ikke behøver være enige hele tiden, men derimod at der er en stor ressource i at medarbejdere har forskellige synspunkter og perspektiver, ” sagde Lotte Holck som afslutning på en spændende diskussion om mangfoldighedsledelse i Danmark og USA.

Lotte Holck var chefkonsulent i Foreningen Nydansker fra 2007 til 2012, og er i dag ph.d.-stipendiat ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. Læs mere og kontakt Lotte Holck her.

Læs mere om Forskningens Døgn her. 

Af Sofie Havn Poulsen.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.