Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

CSR i udsatte boligområder

Unge fra udsatte boligområder har ofte vanskeligt ved at finde arbejde og praktikpladser, fordi de ikke har det nødvendige netværk og indblik i arbejdslivet. Det har en række boligområder i samarbejde med lokale virksomheder tænkt sig at lave om på.

 

Arriva Slagelse er en af de virksomheder, der deltager i en ny indsats – ’CSR i udsatte boligområder’ - som skal åbne døre for lokale unge.

Virksomheden har valgt at møde de unge i forskellige sammenhænge, hvor de kan komme i dialog og informere om arbejdspladsen. Senest troppede medarbejdere op med nyvasket Arrivabus til sommerfest i det lokale boligområde, Motalavej i Korsør.

Sommerfest på Motalavej i Korsør, hvor Arriva deltog med chauffører og "åben bus".

”Vi vil gerne vise flaget og give de unge en ide om, hvad vi er for en arbejdsplads. Så finder de også ud af, at chaufførerne egentlig er meget flinke,” fortæller tillidsrepræsentant Michael Hein Hansen fra Arriva Slagelse med et smil i stemmen.

”Der har før været en masse ballade med unge, der chikanerede chauffører og smadrede ruder. Det var vi nødt til at gøre noget ved. Når vi møder op i uniformer og går rundt og snakker med folk, så får vi en god dialog. Der er nogle barrierer, der bliver brudt ned. Vi har nok også opnået et mere nuanceret billede af de unge,” fortæller han.

Målet med de lokale indsatser i CSR projektet er netop at give de unge alternativer til at hænge ud på gaden, inddrage dem i meningsfulde fritidsaktiviteter og vise dem vejen til uddannelse og beskæftigelse.

God investering lokalt

For de lokale virksomheder kan det være en god forretning at tage aktivt ansvar for områdets unge. De styrker deres omdømme over for medarbejdere og kunder, modvirker kriminalitet og hærværk og kan i visse tilfælde bruge indsatsen til at rekruttere dygtige unge kandidater til ledige stillinger.

Virksomhedernes engagement kan fx omhandle:

  • Fritidsjob til unge
  • Praktikforløb
  • Mentorordninger
  • Job-bootcamps med træning i ansøgning og jobsamtale
  • ’Åbent hus’-arrangementer/virksomhedsbesøg

Hos Arriva Slagelse er der også blevet holdt Åbent hus-arrangement, som ifølge Michael Hein Hansen var en succes.

”Vi havde en dag, hvor vi var ude og hente 10 børn mellem 12 og 14 år. De kom rundt i firmaet for at få indblik i en chaufførs hverdag, de fik en bustur og så, at det er chaufføren, der gør rent bagefter. Så finder de ud af, at man ikke skal rende og smide affald på gulvet! Det handler om, at vi gerne vil i dialog med de unge og udvise noget velvilje.”

"Det var jo fedt at være oppe i firmaet," sagde nogle af de unge nydanskere efter en dag med introduktion til Arriva som arbejdsplads.

Flere boligområder på banen

CSR i udsatte boligområder er igangsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og udføres af Foreningen Nydansker i samarbejde med BL – Danmarks Almene Boliger.

Initiativet er pt. søsat i Gladsaxe, Haderslev og Korsør, og målet er at udbrede kendskabet til metoderne i det forebyggende arbejde til landets øvrige udsatte boligområder.

”Vi skal bidrage til at gøre flere boligsociale medarbejdere bevidste om værdien i at inddrage det lokale erhvervsliv i indsatsen for at fremme beskæftigelse og uddannelse hos unge i de udsatte boligområder. Det er en forebyggende indsats, der betaler sig,” siger projektleder Susie Skov Nørregård.

Trin for trin-guide til etablering af samarbejder

Til inspiration for de boligsociale medarbejdere, der kaster sig over opgaven med at etablere CSR-indsatser med lokale virksomheder, er der udarbejdet en praksisorienteret trin for trin-guide.

Hent udgivelsen her: ’CSR-indsats i udsatte boligområder - Erfaringskatalog og trin for trin-guide til inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende samarbejde med unge i udsatte boligområder’.

Guiden indeholder råd og vejledning til, hvilke overvejelser man som professionel praktiker skal gøre sig, inden man kaster sig ud i samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

Ud over erfaringer fra en række boligområder giver guiden også konkrete anvisninger til, hvordan man praktisk griber opgaven an med at etablere og forankre virksomhedssamarbejder. 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.