Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Det danske mangfoldighedscharter

Foreningen Nydansker lancerer nu ’Det danske charter for mangfoldighed’, som fremhæver værdien af forskellighed på danske arbejdspladser. Virksomheder over hele landet opfordres til at tilslutte sig charteret og dermed bidrage til at fremme diversitet og modvirke diskrimination på arbejdsmarkedet.
 

Det danske charter for mangfoldighed’ er centreret om et dokument – et charter – som arbejdspladser kan underskrive, hvorved de tilkendegiver, at de bakker op om mangfoldighed og sætter pris på forskellighed blandt sine medarbejdere. Det er gratis at skrive under. Læs 'Det danske charter for mangfoldighed' og skriv under her.

Med charteret er en stærk indsats for at sætte mangfoldighed på dagsordenen i hele Danmark sat i gang. Det skal vise vejen for, hvordan forskelle kan omsættes til vækst og innovation i alle brancher.

Skriv under og styrk det mangfoldige arbejdsmarked

Flere danske virksomheder har allerede skrevet under. For Jobindex er det en helt naturlig forlængelse af mange års fokus på mangfoldighed:

”Vi bakker op om Det danske charter for mangfoldighed, fordi mangfoldighed er en kerneværdi for Jobindex. I mere end ti år har vi på forskellig vis arbejdet for at fremme integration på arbejdsmarkedet, blandt andet gennem platformene eksportjob.dk og forskelle.dk. Vi oplever selv, at forskellighed blandt vores medarbejdere er koden til en innovativ og dynamisk forretning, og vi vil gerne bidrage til at andre danske virksomheder får øjnene op for værdien af mangfoldighed”, siger Kaare Danielsen, direktør i Jobindex.

Charteret har fokus på mangfoldighed helt bredt og søger at udbrede budskabet, at forskellighed er en styrke, hvad enten det gælder etnicitet, religion, køn, alder, arbejdsevne, uddannelsesbaggrund, familiestatus eller noget helt syvende. Initiativet bygger på ledelsesretningen mangfoldighedsledelse, som anskuer mangfoldighed som et middel til vækst, innovation og et frugtbart arbejdsmiljø for virksomheder i alle brancher.

Det danske charter for mangfoldighed repræsenterer Danmark i et europæisk netværk af mangfoldighedschartre og bidrager dermed til en international indsats for at fremme mangfoldighed og modvirke diskrimination.

Flere lokale indsatser – ét fælles budskab

’Det danske charter for mangfoldighed’ fungerer også som paraplyorganisation for en række lokale mangfoldighedsindsatser i danske kommuner. Der etableres lige nu nye mangfoldighedschartre i Aarhus og Odense, som lokale virksomheder kan slutte sig til og derigennem få adgang til arrangementer, viden og netværk om mangfoldighedsledelse.

”I Odense Kommune har vi ikke bare vedtaget en ny, ambitiøs strategi for mangfoldighed men også nedsat et Mangfoldighedsråd. Det har vi gjort for at sætte fokus på potentialet i forskelligheden hos borgere og virksomheder i Odense. Vi vil gerne inddrage det lokale erhvervsliv aktivt i arbejdet, og i den forbindelse har vi fundet det oplagt at etablere et mangfoldighedscharter, der giver virksomhederne netværk og viden om mangfoldighedsledelse”, siger rådmand Steen Møller, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune.

Indsatserne i Aarhus og Odense bygger på gode erfaringer fra Københavns Kommune. Københavns Mangfoldighedscharter blev lanceret i 2011 og er underskrevet af mere end 580 virksomheder. Flere danske byer følger snart efter og etablerer lokale mangfoldighedsindsatser. Hver af de lokale mangfoldighedschartre har sine egne aktiviteter, men viden og erfaringer fra de lokale indsatser bliver samlet i ’Det danske charter for mangfoldighed’. Her bliver der også udviklet redskaber og metoder inden for mangfoldighedsledelse – eksempelvis app’en ’Mangfoldig Hverdag’ – som kommunerne kan gøre brug af.

Foreningen Nydansker opfordrer alle sine medlemmer til at skrive under på ’Det danske charter for mangfoldighed’ og dermed fremme inklusion og modvirke diskrimination på det danske arbejdsmarked

Det danske charter for mangfoldighed har modtaget støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.