Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Nyt værktøj til en mangfoldig hverdag

Hvordan kan man tænke mangfoldighed ind i helt almindelige situationer i dagligdagen på en arbejdsplads? Det giver det nye værktøj ’Mangfoldig Hverdag’ et væld af gode råd til. Værktøjet findes både som app og i web-version, er gratis og kræver intet forhåndskendskab til mangfoldighedsledelse. Dermed gøres mangfoldighedsledelse vedkommende for alle niveauer af medarbejdere.
 

Efter i mange år at have arbejdet med mangfoldighedspolitikker og -strategier for virksomhedsledere, har Foreningen Nydansker nu udviklet et værktøj, som er lige så relevant for menige medarbejdere og mellemledere som for HR-chefer og direktører.

”Skal medarbejdernes mangfoldighed bidrage positivt til virksomheden, så skal alle medarbejdere have øjnene op for, hvordan de er forskellige fra kollegerne, og hvordan det kan skabe værdi for arbejdet. Det er baggrunden for, at vi nu har lavet et værktøj til mangfoldighedsledelse på gulvet, ” siger Foreningen Nydanskers direktør, Torben Møller-Hansen, om det nye værktøj.

Download vores app i App Store (afventer fortsat Apples release) eller Google Play og hav Mangfoldig Hverdag lige ved hånden!

Alle forskelle tæller

'Mangfoldig Hverdag' har fokus på den brede mangfoldighed – alle de mange måder ansatte på danske arbejdspladser er forskellige fra hinanden. Det er de personlige kendetegn som køn, alder, etnicitet, religion og seksualitet, men det kan også være faglige karakteristika som uddannelsesbaggrund, tidligere erfaring og anciennitet.

”I Arriva har vi arbejdet med mangfoldighed i flere år, og det er afgørende for os at involvere alle vores medarbejdere aktivt i mangfoldigheden. Vi håber, at Mangfoldig Hverdag kan give vores chauffører, driftschefer og andre medarbejdere flere konkrete eksempler på, hvordan kollegernes forskellighed kan inddrages i hverdagen, ” siger Diversity Manager i Arriva, Mette Ovgaard.

Arriva har sammen med Jobindex og Københavns Kommune bidraget til udviklingen af Mangfoldig Hverdag.

Konkrete råd til brug i hverdagen

Mangfoldig Hverdag indeholder cirka 50 korte og konkrete råd til praktisk mangfoldighedsledelse fordelt på kategorierne mangfoldighed i dagligdagen, rekruttering og fastholdelse, teamsammensætning, konfliktløsning, socialt samvær og eksterne relationer. Eksempelvis er der gode råd omkring påklædning og fremtoning, vagtplanlægning, stillingsopslag, fester og sammenkomster.

Med hvert råd følger en kort beskrivelse af, hvordan forskelle kan spille ind i den konkrete situation, og hvordan man kan sikre, at mangfoldighed bliver en styrke frem for en udfordring. Et eksempel er følgende råd omkring vagtplanlægning:

”I Danmark er en række kristne højtider nationale helligdage, hvor de fleste holder fri. Men i en del brancher er der brug for medarbejdere alle årets dage og måske døgnet rundt. Så kan det være til stor gavn, at nogle medarbejdere ikke har tradition for at fejre de danske helligdage, og måske hellere vil have fri på helt andre dage. På samme vis kan forskelle i alder, familieforhold og interesser betyde, at medarbejdere har forskellige præferencer for, hvornår de ønsker at arbejde, og hvornår de gerne vil holde fri. Hvis I inddrager dette i fordeling af vagter og planlægning af ferier, er der gode chancer for, at alle medarbejderes behov kan tilgodeses med større tilfredshed og effektivitet til følge. ”

Efter hver beskrivelse følger 2-4 links til relevante værktøjer og viden, hvis brugeren ønsker at vide mere.

Endelig indeholder værktøjet en række overordnede argumenter for mangfoldighedsledelse under overskriften ”Derfor skaber mangfoldighed værdi”.

Download 'Mangfoldig Hverdag' her.

Mangfoldig Hverdag er udviklet som led i initiativet ’Det danske charter for mangfoldighed’.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.