Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Fastholdelse af globale talenter

Internationale talenter udgør et stort vækstpotentiale for virksomheder. I Region Midtjylland understøtter projektet ’Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft’ erhvervslivet i at rekruttere og fastholde internationale talenter og deres familier. 

 

Faglige og sociale events med internationale deltagere, Velkomstpakke på engelsk, International Citizen Service center og mange andre tiltag medvirker til at virksomhederne i Region Midtjylland bedre kan tiltrække og fastholde internationale talenter.

Behov for en koordineret indsats

Region Midts projekt 'Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II' er et samarbejde på tværs af kommunegrænserne og involverer aktører fra alle 19 kommuner i Region Midtjylland. Formålet er at forbedre rammevilkårene for internationale tilflyttere, understøtte virksomheder i at modtage og fastholde internationale medarbejdere og deres familier samt styrke regionens internationale profil.

”Internationale medarbejdere betragtes som uundværlige hos mange virksomheder, da de bidrager med særlige kompetencer og højner produktiviteten og vidensniveauet. Derfor har erhvervslivet også behov for, at rammebetingelserne for at tiltrække og fastholde talenterne fortsat forbedres,” konstaterer Tiny Maerschalk, project manager hos International Community, som er etableret af Erhverv Aarhus, og som fungerer som partner i projektet.

Et løft i den offentlige modtagelse

En af de virksomheder i det midtjyske, som har været i berøring med projektet, er Grundfos. Virksomheden sætter stor pris på, at den offentlige modtagelse har fået et løft, og at de løbende kan henvise deres internationale medarbejdere til sociale og faglige events.

”Vi samarbejder med projektet for at sikre fortsat forbedring af rammebetingelserne for at rekruttere internationale talenter. Via samarbejdet får vi løbende indsigt i relevante problemstillinger, information om aktiviteter målrettet internationale og indgår i et netværk med virksomheder, som står over for de samme udfordringer. Derudover løfter projektet en betydelig administrativ byrde i form af International Citizen Service, hvor de internationale medarbejdere kan få ordnet deres papirer på ét sted på engelsk, fremfor at vi ledsager dem rundt til forskellige dansk-talende institutioner,” siger Lone Skriver Pedersen, Group Mobility Manager hos Grundfos.

Internationalisering af Regionen

Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen bidrager projektet til Region Midtjyllands målsætning om at være et område, hvor internationale medarbejdere og deres familier føler sig velkomne.

”Regionens virksomheder skal kunne klare sig i den globale konkurrence om talenterne. Det kan de kun, hvis vi supplerer med attraktive rammer uden for arbejdspladsen, som understøtter erhvervslivet i at tiltrække, modtage og fastholde de internationale medarbejdere og deres familier. Vores indsats på området har blandt andet opkvalificeret den offentlige modtagelse, så det nu er mere smidigt som international tilflytter at komme til landet. Vi har udviklet best practice modeller for, hvordan vi søsætter aktiviteter målrettet internationale, eksempelvis sociale og faglige netværk, internationale skoler og informationsmøder om Skat, arbejdskultur og foreningsliv,” fremhæver Bent Hansen.

Ifølge Bent Hansen skal indsatsen ikke betragtes som et projekt med en slutdato, da der også fremover vil være benhård kamp om talenterne. Derfor er projektets aktuelle fokus på forankring af initiativerne væsentlig for den fremtidige indsats.

Læs mere på www.bliv-i-midt.dk

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.