Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Forskelle giver fordele

Mere end 100 repræsentanter for danske virksomheder var samlet til konferencen ’Mangfoldighed i praksis’ for at diskutere og dele erfaringer med indsatser, udfordringer og redskaber til aktiv mangfoldighedsledelse. Der var bred enighed om, at medarbejdernes forskellighed er en ressource, som skal i spil.

L'Oréal Danmark og den svenske virksomhed Axel Johnson gav på konferencen hver deres bud på, hvordan en virksomhed kan arbejde aktivt med mangfoldighedsledelse. Fælles for dem begge er, at de ser styrker i forskelle og betragter mangfoldighed som et middel til udvikling for virksomheden.

”Vores mangfoldige målgruppe skal reflekteres i en mangfoldig organisation”

”Hvordan kan vi være rummelige som virksomhed?” spurgte L'Oréals HR direktør Birgitte Bjerregaard retorisk. Hos L'Oréal ligger svaret i deres mangfoldighedsstrategier, som virksomheden har på globalt og lokalt niveau.

På globalt niveau fokuserer virksomheden på rekruttering, så diversiteten internt svarer til deres mangfoldige målgruppe. På lokalt niveau i afdelingerne i Glostrup og Greve fokuserer de på henholdsvis fleksibilitet i sygdomsperioder hos medarbejderne og på indslusning af medarbejdere i arbejdsprøvning, fleksjob og arbejdspraktik i samarbejde med Greve kommune.

Virksomheden har også et mål om at tiltrække flere mænd og personer med handicap til deres stillinger. Derfor arbejder virksomheden med at gøre det mere attraktivt for disse grupper at søge et job ved L'Oréal.En anden udfordring for L'Oréal er, at stillingerne i virksomhedens ledelse stadig kun er besat af mænd. En udfordring, som virksomheden Axel Johnson til gengæld arbejder aktivt med via deres mangfoldighedsprogram ’Axelerate’, som netop har fokus på ledelsen.

”Diversiteten skal gøre os til en attraktiv arbejdsplads”

Mangfoldighedsprogrammet ’Axelerate’ skal bidrage til at forøge mangfoldigheden fortrinsvist blandt topledelsen hos Axel Johnson. Målet med programmet er, at kønsfordelingen på ledelsesniveau skal være på 40-60 (uafhængig vægtning), og mindst 20 % af alle ledere skal have en udenlandsk baggrund.

Axel Johnson har valgt at implementere ’Axelerate’ fordi de ønsker, at medarbejderne afspejler det samfund vi lever i, og ud fra en overbevisning om, at det vil forbedre innovationen i afdelingerne. Herudover vil det give virksomheden mulighed for at få et større udvalg af ansøgere til deres stillinger.

”Vi vil tiltrække så mange som muligt, så vi ikke mangler arbejdskraft senere. Lige nu er målet at få folk til at interessere sig for vores afdelinger og få lyst til at søge et job hos os – på alle niveauer”, fortalte Pia Anderberg, som er HR direktør i Axel Johnson.

Mangfoldighed kræver en inkluderende organisation

På den sidste del af konferencen debatterede Axel Johnson, ISS og softwarevirksomheden Daintel de stigende krav og forventninger til den inkluderende organisation. Igen blev der delt ud af gode råd fra virksomhederne, som har arbejdet med mangfoldighed og inklusion på forskellige måder.

”Forskelligheden er det, der gør, at vi bliver ved med at udvikle os. Vi bruger diversiteten til at løse specifikke problemer” fortalte Daintels CFO, Lasse Spangsege, og fremhævede som eksempel virksomhedens succes med at ansætte brasilianske Gustavo Ferraz de Luna, som via sine portugisiske sprogkundskaber og sit brasilianske netværk åbnede op for et helt nyt marked.

Hos ISS Facility Service lægger de meget vægt på respekten for individet og anerkendelsen af menneskers forskellige kompetencer. 

”Vi tænker automatisk mangfoldighed og inklusion ind i vores ledelse og strategi, og respekterer de forskelligheder der er. Har medarbejdere for eksempel brug for at fejre forskellige højtider på forskellige tidspunkter, aftales det individuelt med nærmeste leder – og ofte medfører det en god forretningsmæssig fleksibilitet i forhold til bemanding. Det hele ender med at gå op i en højere enhed, ” beskrev Lotte Hjortlund Andersen, Head of CSR and Job Development Center i ISS Facility Services.

Konferencen blev afholdt den 25. februar i Falkoner Centret og var arrangeret i et samarbejde mellem Jobindex, Københavns Erhvervshus og Det danske charter for mangfoldighed, som Foreningen Nydansker står bag.

Se program for konferencen her

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.