Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Hvad bruger medlemmerne os egentlig til?

Hvad laver Foreningen Nydansker egentlig i samarbejde med sine medlemsvirksomheder? Mange har valgt at støtte op om foreningen som en interesseorganisation, der arbejder i ”den gode sags tjeneste”, mens nogle har valgt at aktivere deres medlemskab i konkrete samarbejder. Vi bringer en række eksempler på, hvordan.

Q8

Q8 indgår i et CSR partnerskab med Foreningen Nydansker. Q8 ønsker at signalere, at de tager socialt ansvar, og det gør de ved at tilbyde Q8’s forretningschefer som erhvervsmentorer og undervisere på ’job-bootcamps’ for udsatte unge. Foreningen Nydansker koordinerer indsatsen, som indtil videre har bidraget til, at flere hundrede udsatte unge er kommet i praktik, uddannelse og job.

Vi samarbejder med Foreningen Nydansker, fordi vi mener, at vi har noget at tilbyde de udsatte unge. Med vores landsdækkende netværk af stationer kan vi tilbyde fritidsjob, men også et alternativ til de konventionelle uddannelser, som nogle unge måske føler sig udelukket fra”, fortæller Henriette Refdahl, HR Partner i Q8, om virksomhedens motivation for at gøre en særlig indsats for udsatte unge.

Med de første ’job-bootcamps’ håber vi at give de unge en tryghed i jobsøgningen og dermed fastholde deres relation til arbejdsmarkedet. Vi ved jo, at fritidsjobbet reelt har en indflydelse på uddannelsesforløb og efterfølgende jobmuligheder, og derfor er det helt naturligt for os at deltage i udbredelsen af indsatsen rettet mod de udsatte unge”, fortæller Henriette Refdahl.

Jobindex

Jobindex har været medlem af Foreningen Nydansker i mange år og har i den periode udviklet en række konkrete projekter i samarbejde med foreningen.

”I 2014 har Foreningen Nydansker konkret hjulpet os med at udforme materiale til kampagnen Forskelle Gør Forskel, og den 25. februar i år afholdes en ambitiøs konference om mangfoldighedsledelse, som er planlagt i et tæt samarbejde mellem Jobindex, Københavns Kommune og Foreningen Nydansker. Vi oplever således, at vores medlemskab af Foreningen Nydansker jævnligt giver anledning til at omsætte vores interesse for mangfoldighed til aktive indsatser, der understøtter vores forretning, ” siger Kaare Danielsen, direktør i Jobindex.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut iværksatte i 2013 en bred indsats for at samle filmbranchen om at åbne for en større etnisk mangfoldighed.

Siden sommeren 2014 har vi samarbejdet med Foreningen Nydansker, hvilket har understøttet, at vores indsats fremstår skarp og velovervejet. Foreningen har deltaget i vores drøftelser og inddraget nye vinkler, præsenteret lignende indsatser og delt gode og ikke mindst dårlige erfaringer. Senest i forbindelse med en rapport om forholdene i dansk film bag kameraet, i filmene og blandt publikum, var vi meget glade for, at foreningen initierede og samlede en fokusgruppe af praktikere og forskere med faglig tyngde, hvis feedback gav os en klar tillid til, at vi havde en sagligt klar og forståelig rapport inden offentliggørelsen.

Vi fortsætter arbejdet med at udvikle konkrete initiativer sammen med filmbranchen, ligesom vi planlægger at se nærmere på Filminstituttet som arbejdsplads. Vi ved, at foreningen her kan hjælpe os med en indsigt i egen praksis samt afdækning og analyse af potentialer, der kan give os klarhed over, hvor vi udretter mest med de midler vi kan afsætte til mangfoldighedsindsatsen,” fortæller Kirsten Barslund, udviklings- og projektkoordinator hos DFI.

Læs mere: Interview med Kirsten Barslund fra DFI.

Falck

Foreningen Nydansker har indgået samarbejde med Falck i Gladsaxe i forbindelse med projektet ”CSR i udsatte boligområder”. Steen Michael Nielsen, som er stationsleder hos Falck, fortæller om samarbejdet med Foreningen Nydansker:

”Jeg havde ikke siddet her og lavet projekter med de udsatte boligområder, hvis jeg ikke var blevet gjort opmærksom på de muligheder, der ligger for at gøre en forskel som virksomhed. Som virksomhed kan vi ikke bare læne os tilbage og koncentrere os om vores kerneforretning. Vi skal også være på banen og bidrage aktivt til lokalsamfundet. Det har stor betydning for vores virksomheds virke, at vi kan dokumentere, at vi har en fornuftig politik om social ansvarlighed, som vi fører ud i livet, og at vi afspejler det samfund, som vi skal servicere.

Samarbejdet med Foreningen Nydansker er en mulighed for at gøre noget, som vi kan synliggøre over for omverdenen. Det er spændende at arbejde med, og det er motiverende, fordi vi kan se nogle konkrete mål, at det udmønter sig i nogle konkrete resultater for de unge. Vi får ny viden på området og en meget større indsigt i, hvem der beskæftiger sig med det her. Det er vigtigt, at vi som virksomhedsledere ved, hvem vi kan tage fat i, hvis vi vil noget på det her område. Vi ved, hvem vi kan ringe eller skrive til for at få råd og vejledning. ”

Medlemsundersøgelse

Foreningen Nydanskers seneste medlemsundersøgelse viser, at medlemmerne først og fremmest ser Foreningen Nydansker som vidensbase (74 %), dagsordensætter (70 %) og rådgivningsorgan (67 %). Roller som samarbejdspartner, netværksfacilitator og CSR-partner har markant lavere tilslutning. Det understreger, at Foreningen Nydanskers primære rolle bør være at sikre, at integration og mangfoldighed forbliver på dagsordenen, og at der fortsat genereres ny viden på området, som virksomheder kan drage nytte af.

Mens en stor del af vores medlemmer begrunder medlemsskab med, at de ønsker at støtte op om foreningen som en interesseorganisation, der arbejder i ”den gode sags tjeneste”, viser undersøgelsen samtidig, at mange medlemmer ønsker at indgå konkret samarbejde om projekter. Ovenstående er konkrete eksempler på, hvordan nogle af medlemmerne har valgt at aktivere deres medlemskab.

Vil du vide mere om, hvad I kan få ud af jeres medlemskab, så ring til os på 2012 9272.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.