Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mangfoldigheden skal styrkes i dansk film

Dansk film afspejler ikke den etniske mangfoldighed i befolkningen.Det viser en rapport fra Det Danske Filminstitut, som har lavet en undersøgelse af den etniske mangfoldighed i dansk film både foran og bag ved kameraet. Derfor har Filminstituttet iværksat en række initiativer, som skal fremme diversiteten i dansk film, så den udvikles og beriges på flere fronter. Det fortæller Kirsten Barslund, udviklings- og projektkoordinator ved Filminstituttet, i et interview.

Filminstituttets rapport, ’Undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film’, har givet ny viden om, hvordan det forholder sig med mangfoldigheden i danske film, bag kameraet og blandt publikum. En af konklusionerne er, at andelen af nydanskere beskæftiget i den danske filmbranche er lavere end i befolkningen. Det er især tilfældet, når det gælder produktion af film, hvilket også afspejles i uddannelsessystemet, særligt på manuskriptforfatter- og produceruddannelserne. Til gengæld er der på animations- og filminstruktøruddannelserne en højere andel af nydanskere. Andelen af beskæftigede nydanskere inden for filmdistribution og biografer er noget højere.

Foto fra casting-workshop støttet af Filminstituttet

Filminstituttet samler filmbranchen om mangfoldighed

Resultaterne fra undersøgelsen har inspireret Filminstituttettil at iværksætte specifikke tiltag, som skal fremme mangfoldigheden i den danske filmindustri. Mentorordninger, et charter for etnisk diversitet og en mangfoldighedsbank er initiativer, som Filminstituttet i tæt samarbejde med filmbranchen arbejder på for at øge diversiteten i dansk film.

”Det er ikke et integrations- eller ligestillingsprojekt; det er et filmkulturelt projekt. Vi tror på, at etnisk mangfoldighed kan berige og udvikle dansk film og vil gerne understøtte, at filmene fortsat rummer fortællinger, som danskerne genkender sig selv i.”, forklarer Kirsten Barslund, som er udviklings- og projektkoordinator ved Filminstituttet.

Filminstituttet har i kraft af sin rolle mulighed for at sætte dagsordenen for alle aktører, der er involverede i dansk film:

”Vi er en del af et unikt offentlig-privat partnerskab i den danske filmbranche, og derfor spiller Filminstituttet en central rolle i denne udvikling. Vi skaber ikke filmene, men vi har et medansvar for at udvikle diversiteten i dansk film, og vi kan i dialog med filmskaberne påvirke udviklingen i kraft af vores position.Vi har initieret en indsats på tværs af branchen, og vi er enige om, at det er konkrete initiativer, der skal til for at skabe større mangfoldighed i dansk film som helhed.”, siger Kirsten Barslund.

Som medlem af Foreningen Nydansker har Filminstituttet fået rådgivning undervejs i processen.

”Foreningen Nydansker har deltaget i strategiske drøftelser i projektgruppen og har bidraget med nye vinkler, præsenteret os for lignende indsatser og delt gode og ikke mindst dårlige erfaringer, hvilket har skærpet vores indsats og kommunikationsproces,” fortæller Kirsten Barslund.

Charter, mentorordning og mangfoldighedsbank

Filminstituttets dialog med filmbranchens aktører har affødt en bred kam af ideer.

”Vi blev undervejs i processen enige om at formulere et fælles mål og har netop lagt sidste hånd på et charter for etnisk mangfoldighed, ” fortæller Kirsten Barslund. I charteret kan de forskellige aktører i branchen skrive under på indsatsen og vise, at de støtter op om et fælles mål.

Den aktuelle rapport viser også, at andelen af nydanske skuespillere i danske spillefilm i perioden 2012-2014 svarer til andelen af nydanskere i den aktuelle befolkningssammensætning – dog besætter nydanskere med ikke-vestlig baggrund hovedsageligt biroller og ikke hovedroller. For at understøtte mangfoldig rekruttering til kommende filmprojekter har Filminstituttet støttet et projekt initieret af castere til oprettelse af en ”mangfoldighedsbank” med kandidater med etnisk minoritetsbaggrund.

’Banken’ deles i disse dage med castere i hele landet, og vi er spændte på at få deres feedback, når de har haft mulighed for at integrere det i deres daglige arbejde, ” fortæller Kirsten Barslund.

Pt. udvikles en mentorordning med opbakning fra en bred vifte af repræsentanter fra forskellige dele af filmbranchen, herunder manuskriptforfattere, instruktører og producere og filmarbejdere. Mentorforløbene skal give ekstra støtte til arbejdende talenter med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker at udvikle sig i den danske filmbranche.

”Mentorordningen er, ligesom ’mangfoldighedsbanken’, forankret i branchen og udvikles her. Som filminstitut påtager vi os at samle og dele viden og supportere, hvor vi kan. Men vi arbejder ud fra, at de konkrete initiativer forankres bedst, når de har rod i branchen og forgrener sig via de eksisterende faglige netværk”, siger Kirsten Barslund.

I de kommende måneder udvikles de nævnte aktiviteter, og før sommer samles branchen til en fælles temadag på Filminstituttet, hvor aktiviteterne bliver præsenteret og skal danne afsæt for nye samarbejder.

Rapporten bruges som et monitoreringsredskab, og Filminstituttet planlægger at lave en lignende rapport ca. hvert 2. år, for at følge udviklingen, når det gælder mangfoldighed i den danske filmbranche.

Ud over at kigge på diversiteten i filmbranchen er et fremtidigt skridt også at kigge internt på diversiteten blandt medarbejderne hos Det Danske Filminstitut: ”Parallelt skal vi udvikle os som filminstitut – det fokuserer vi på hele tiden”, fortæller Kirsten Barslund.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.