Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Ros til integrationsudspil

Over de næste to år skal 30.000 flere flygtninge og indvandrere i virksomhedsrettede forløb, og kommunerne skal blive bedre til at løfte opgaven. Det fremgår af regeringens integrationsudspil. Hvis det skal lykkes, er det afgørende, at kommunerne optimerer deres virksomhedskontakt, mener direktør Torben Møller-Hansen.

Over de næste to år skal 30.000 flere flygtninge og indvandrere ud i virksomhedsrettede forløb. Fx job med løntilskud, virksomhedspraktik eller nyttejob. Flygtninge og indvandrere skal væk fra sprogkurser og kommunal aktivering og i langt højere grad ud i virksomhederne.

Det fremgår af regeringens integrationsudspil, som blev fremlagt 18. marts.

Med en stærk virksomhedsrettet indsats lægger regeringens udspil sig tæt op ad de anbefalinger, som Carsten Koch-udvalget fremlagde i februar. Her fremhæves tæt samarbejde mellem kommuner og virksomheder som den mest effektive vej til job.

Samarbejdet med virksomhederne er afgørende

Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker, er enig i, at den virksomhedsrettede indsats er vejen frem, hvis flere flygtninge og indvandrere skal i job.

”Udspillet markerer et klart skift i regeringens politiske fokus på integrationsindsatsen. Det er yderst centralt, at flere flygtninge og indvandrere får mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, og regeringens nye integrationsudspil tager derfor fat de rigtige steder. Der er kun én succesfuld vej til integration, og den går gennem erhvervslivet,”slår han fast.

Den seneste rapport fra Rigsrevisionen har vist, at netop de virksomhedsrettede ordninger ikke bliver brugt i samme omfang over for ikke-vestlige indvandrere, som de bruges over for etniske danskere. Ifølge Torben Møller-Hansen er det derfor vigtigt, at der etableres nye målsætninger for de kommunale indsatser.

”Før krisen i 2008 havde kommunerne nedbragt ledigheden blandt flygtninge og indvandrere til et meget lavt niveau - sammen med lokale virksomheder og suppleret af målrettet uddannelse. Derfor ved vi, at virksomhederne har evnen til at lede mangfoldigheden. Det er op til jobcentrene at opsøge flere virksomheder og tilrettelægge et målrettet samarbejde, så det opleves som værdiskabende og attraktivt for virksomhederne at deltage.” 

Branchepakker som vej til beskæftigelse

Og der er hjælp at hente i forhold til at indfri målet om at få flere ledige indvandre­re og flygtninge ud på arbejdsmarkedet. De såkaldte ’Branchepakker’ har nemlig vist sig at være et effektivt middel i forhold til at øge beskæftigelsesgraden for målgruppen. Derfor tilbyder Foreningen Nydansker i samarbejde med LG Insight den nødvendige support til at arbejde med branchepakker i praksis.

”Foreningen Nydansker har sammen med LG Insight valgt at sætte fokus på ’Branchepakkekonceptet’, som Vejle Kommune har implementeret med stor succes. Her kan forandringsparate kommuner få en konkret model for, hvordan de kan iværksætte en indsats med et klart beskæftigelsesfagligt fokus, som giver resultater. Der er ikke tale om væsentligt nye elementer, men derimod sikker hånd om de kendte strukturer og en erkendelse af, at målrettet og serviceorienteret samarbejde med det lokale erhvervsliv er nøglen til succes,” siger Torben Møller-Hansen.

Læs mere om branchepakker her, der også indgår som et centralt element i regeringens integrationsudspil.

Efteruddannelse i kommunerne

Eftersom det er de kommunale medarbejdere, der har den direkte kontakt til de nye medborgere og dermed det konkrete ansvar for integrationsindsatsen, er det afgørende, at de er klædt bedst muligt på til opgaven.

Foreningen Nydansker er i samarbejde med analysevirksomheden LG-Insight, Cabi og Dansk Flygtningehjælp netop i gang med at tilrettelægge en efteruddannelse i integration for kommunale medarbejdere.

Efteruddannelsen skal styrke integrationsindsatsen i danske kommuner og henvender sig til medarbejdere, som har direkte kontakt til flygtninge og indvandrere. Et vigtigt element i en bedre integrationsindsats er desuden bedre tværfagligt samarbejde mellem de forskellige aktører i indsatsen, og derfor vil styrkelse heraf også være et fokuspunkt i efteruddannelsen.

Læs mere om efteruddannelse for kommunale medarbejdere her.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.