Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Fokus på frivillighed i ambassadørboligen

Mere end 50 virksomheder var i maj måned samlet hos den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, for at dele erfaringer og debattere muligheder for at engagere medarbejdere i frivilligt arbejde som et led i ’Corporate Volunteering’.

Der er flere gode grunde til at sætte fokus på Corporate Volutering: Større medarbejdertilfredshed, bedre fastholdelse af medarbejdere og positiv branding af virksomheden er blot nogle af de mulige positive effekter, der følger i kølvandet på en indsats.

Den Amerikanske Ambassadørs bolig dannede for nyligt ramme for en Corporate Volutering event  arrangeret i et samarbejde med Foreningen Nydansker, IBM og Implement Consulting Group. Resultatet blev en inspirerende eftermiddag, hvor også flere af Foreningen Nydanskers medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere fik inspiration til, hvordan man iværksætte en indsats, hvor medarbejdere på frivillig basis bidrager med deres særlige viden og med afsæt i deres professionelle baggrund.

Værten for Corporate Voluntering eventet, den amerikanske ambassadør Rufus Gifford, talte varmt for det potentiale, der ligger i samarbejdet mellem organisationer og virksomheder.

Positive effekter af Corporate Volunteering hos IBM

IBM var repræsenteret ved Pia Rønhøj,der gennem flere år har været ’Manager for CSR and Employer Branding’.

”IBM har flere indsatser, der gør det muligt for vores medarbejdere at engagere sig frivilligt. Eksempelvis samarbejder vi med Frivilligrådet omkring 'Erhvervsleder i Praktik', hvorigennem ledere og mellemledere har mulighed for at komme ud og arbejde en hel dag frivilligt hos en NGO, hvor lige netop medarbejderens professionelle ekspertise kan hjælpe organisationen med at løse konkrete arbejdsopgaver og udfordringer,”  fortæller Pia Rønhøj, der understreger, at der også for virksomheden er mange positive effekter:

”Den enkelte medarbejder får indsigt i en anderledes og konkret arbejdsopgave, hvor de kan se, at deres indsats gør en forskel. Det inspirerer medarbejderne i deres daglige arbejdsliv hos IBM, giver en anderledes indsigt i, hvordan ens kompetencer også kan bruges og gør, at den ansatte kommer ”hjem” med masser af god energi og ny inspiration.”

Det handler ikke om at donere penge, men om at bidrage med det virksomheden er god til

Samme synspunkt kan Christian Romer Løvendal, director og chefrådgiver hos Implement Consulting Group (ICG), tilslutte sig:

”Vi vil gerne skabe rammerne for, at vores medarbejdere engagerer sig frivilligt. For en lille del sker det helt af sig selv, men en stor del af medarbejderstaben skal inviteres til specifikke indsatser eller projekter. Det at tage et socialt ansvar drejer sig for os ikke om at donere penge, men i stedet handler det om at tage de kompetencer, virksomheden har og hjælpe projekter og frivillige indsatser med at nå i mål,” fortæller han og peger på konkrete indsatser som fx undervisning i projektledelse på ’Imagine Nørrebro Projekt Akademi’ eller at medarbejdere opfordres til at engagere sig som erhvervsmentorer for højtuddannede udlændinge i Foreningen Nydanskers Erhvervsmentorkorps.

ICG har oftest et krav om medfinansiering fra den enkelte organisation, når de donerer deres viden og frivillige timer. Det sikrer ifølge Christian Romer Løvendal større engagement og en højere grad af forankring af den nye viden, organisationen får stillet til rådighed. ”Dem vi arbejder med skal ville det”, slutter Christian Romer Løvendal.

Det skal være nemt og enkelt at ”donere” frivilligt arbejde

Trine Lundgaard Hoffmann, seniorkonsulent hos Foreningen Nydansker, har gode erfaringer med etablering af et tæt samarbejde mellem virksomheder og frivillige indsatser. Hun er projektleder hos Erhvervsmentorkorpset, der har tilknyttet 725 frivillige mentorer fra det danske erhvervsliv, og var derfor på banen med konkrete gode råd:

”For at skabe en fælles succes i samarbejdet mellem NGO og virksomheder er det helt afgørende at gøre det nemt for virksomheder og deres medarbejdere at være frivillige. Det er vigtigt at sikre et højt serviceniveau for den medarbejder, der melder sig som frivillig, og som organisation er det vigtigt også at sikre, at den frivillige får viden, indsigt og udfordringer gennem det frivillige arbejde,” lød det fra Trine Lundgaard Hoffmann, som understregede endnu en pointe:

”Hvis man som virksomhed skal høste frugterne af Corporate Volunteering er det vigtigt at kommunikere resultater af det frivillige arbejde ud til medarbejderne. Det er vigtigt, at man anerkender deres indsats og giver dem feedback på, at deres indsats gør en forskel.” 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.