Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Sæt de lokale virksomheder i spil

Ny guide skal inspirere til, hvordan boligorganisationer kan etablere samarbejder med lokale virksomheder med henblik på at øge udsatte unges jobmuligheder. Guiden er udgivet i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og BL.

Når lokale virksomheder bringes i spil, viser erfaringer, at der skabes netværk og jobåbninger for unge, som ikke selv har arbejdsmæssig lokal tilknytning eller et jobskabende netværk.

Boligorganisationer får med den nye guide ’Sæt de lokale virksomheder i spil’ et værktøj, der netop skal støtte op om at udvide deres lokale virksomhedssamarbejde.

"Vi har samlet de positive erfaringer til en guide, der viser, hvordan det enkelte boligselskab kan komme i gang med at udvide sit virksomhedssamarbejde. Vi ser gode perspektiver i, at boligorganisationer og virksomheder samarbejder omkring de unge," siger administrerende direktør i BL, Bent Madsen. 

Redskaber og eksempler til inspiration

Guiden indeholder fem trin, der hver især sætter fokus på arbejdet med at etablere, drive og forankre et samarbejde med lokale virksomheder til gavn for unge i udsatte boligområder.

Undervejs i guiden er der links til konkrete redskaber, der kan understøtte processen og en række casehistorier, som viderebringer erfaringer fra en vifte af aktivite­ter, som er afprøvet i praksis.

Hent guiden: Sæt de lokale virksomheder i spil

Positive erfaringer

Guiden er blevet til på baggrund af positive erfaringer fra Varbergparken og Sydbyen i Haderslev, Motalavej i Korsør samt Høje Gladsaxe og Værebroparken i Gladsaxe. Her har virksomhedssamarbejdet fx bidraget til, at unge er kommet i fritidsjob, praktik- og lærlingeforløb, og nogle af de unge har fået træning i jobsøgning og inspiration til job- og uddannelsesvalg fra erhvervsledere. 

”Rigtig mange virksomheder vil gerne bidrage til at skabe lige muligheder for unge i Danmark. Ikke alle virksomheder kan tage unge i fritidsjob eller i lære, men så kan de måske spille ind med noget andet. Går vi i dialog med virksomhederne, kan vi åbne for nye muligheder, der kan hjælpe de unge på vej mod uddannelse og beskæftigelse. Der ligger et stort potentiale i et bredt samarbejde mellem boligselskaber, kommuner og virksomheder”, siger Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker.

For mange unge har det afgørende betydning at få erfaringer på arbejdsmarkedet tidligt i livet. En undersøgelse fra Foreningen Nydanskers rapport ’Fritidsjob for fremtiden’ (2013) viser, at 84 % af de unge, der havde arbejde, inden de fyldte 18, er i arbejde eller under uddannelse i dag. Det gælder kun for 54 % af de unge, som ingen erhvervserfaring har. Læs mere om rapportens konklusioner her.

Baggrund

Guiden er udarbejdet i kølvandet på projektet ’CSR i udsatte boligområder’, der har været gennemført i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og BL – Danmarks Almene Boliger i 2014/2015. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Projektets styregruppe består af Falck, BRFkredit, Center for Boligsocial Udvikling, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, BL – Danmarks Almene Boliger og Foreningen Nydansker. 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.