Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mangfoldighed skal sikre Forsvaret legitimitet og kompetencer

Det danske forsvar skal nyde opbakning fra hele den danske befolkning og kunne løse internationale opgaver dygtigt og vidende. Begge mål kræver en mangfoldighed af kompetencer. Derfor har Forsvaret igangsat en ny, stærk indsats for at tiltrække flere kvinder og etniske minoriteter til de militære arbejdspladser.

”Det er vigtigt, at vi formår at tiltrække kvinder og unge med minoritetsbaggrund, da vi ellers går glip af talenter. Det er ikke mindst vigtigt, fordi de danske ungdomsårgange bliver mindre og mindre. så vi skal simpelthen kunne interessere så mange som muligt, hvis vi skal tiltrække dygtige unge til vores enheder og uddannelser.” Sådan begrunder Stefan Thorbjørnsen, specialkonsulent i Forsvarsministeriet, Forsvarets nye store indsats for at øge mangfoldigheden og især tiltrække kvinder og etniske minoriteter.

På nuværende tidspunkt har kun 1,1 % af Forsvarets ansatte anden etnisk oprindelse end dansk, viser tal fra Moderniseringsstyrelsen og kun 6,5 % er kvinder. Der ligger derfor et stort rekrutteringspotentiale i at nå disse grupper. Herudover oplever Stefan Thorbjørnsen, at mangfoldighed i køn og kulturel baggrund sikrer en langt bedre opgaveløsning såvel i den hjemlige struktur som i Forsvarets operative kerneopgaver:

”På internationale missioner har det afgørende betydning, at vi kan etablere en tillidsfuld dialog med lokalbefolkningen. Erfaring har vist, at det kræver, at vi både har kvinder og personer med kulturel indsigt og eventuelt etnisk baggrund fra missionsområdet med i enheden.”

Forsvaret deltager i kampagnen #MangfoldighedSkaberVærdi. Her er det Flyvevåbnet, der understreger værdien af at have en mangfoldig medarbejderstab.

Forsvaret har tidligere i år aktiveret en task force for mangfoldighed, som skal sætte turbo på indsatsen. Task forcen er forankret på øverste ledelsesniveau og har desuden en række undergrupper, som iværksætter konkrete aktiviteter og formulerer handlingsplaner for de mange myndigheder under Forsvaret. En af indsatserne er et ambassadørkorps, som promoverer Forsvarets arbejdspladser over for danske unge.

Mangfoldige ambassadører

”Vi har erfaret, at et af de midler, som virker bedst, når det handler om at tiltrække nye grupper af unge, er identifikation. De unge skal kunne forestille sig en fremtid i Forsvaret, og det kan de bedst, hvis de møder ansatte i Forsvaret, som de kan identificere sig med. Derfor er ambassadørkorpset en helt central indsats,” siger Eva Lippert, specialkonsulent i Forsvarsministeriet, som bidrager til at udmønte mangfoldighedsindsatsen i konkrete initiativer.

Ambassadørkorpset har eksisteret siden 2012 og tæller ca. 180 ansatte i Forsvaret, som alle bruger 3-4 dage om året på at synliggøre Forsvaret som en mangfoldig og dynamisk arbejdsplads med mange karrieremuligheder. Korpset er mangfoldigt sammensat, og sammen med Forsvarets Rekruttering  holder ambassadørerne oplæg og deltager i messer og karriereevents på skoler over hele landet.

”Ambassadørerne repræsenterer hele Forsvaret – alle vores arbejdspladser og alle de mange opgaver vi påtager os. Når vi står ude på uddannelsesmesser eller holder oplæg på skoler, så har vi gerne både kvinder og personer med minoritetsbaggrund med, og vi kan mærke, at det vækker de unges tillid,” fortæller Karsten Pittersen, teamleder i Forsvarets Rekruttering, om erfaringerne med korpset.

En permanent indsats med langsigtede mål

Mangfoldigheden har været på dagsordenen i mange år i Forsvaret, og med den nye task force er der sat ekstra kræfter bag indsatsen. Medarbejderne bag task forcen er yderst bevidste om, at skal mangfoldigheden øges, kræver det en kontinuerlig indsats for at sikre, at Forsvaret er en attraktiv arbejdsplads med karrieremuligheder for alle danske unge.

”Det er klart, at med de tal vi har i dag, så kommer vi i ikke i mål med et snuptag. Vi anerkender, at som demografien udvikler sig, så skal vi blive ved med at arbejde benhårdt med mangfoldighed, hvis vi til stadighed skal have et forsvar, der repræsenterer befolkningen og rummer de bedste kompetencer. Derfor ser vi task forcen som en langsigtet indsats, som kræver vedvarende engagement både på ledelsesniveau og i de enkelte enheder,” forklarer Eva Lippert. 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.