Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Succesfuld mentorordning hjælper syriske flygtninge ud på arbejdsmarkedet

Erhvervslivet er en helt central aktør, hvis Danmark skal lykkes med at integrere de mange flygtninge, som kommer til landet i disse år. Et pilotprojekt har vist, at erhvervsmentorer er et effektivt middel til at få de nytilkomne flygtninge godt i gang på det danske arbejdsmarked.

25 flygtninge, primært fra Syrien, har siden februar fået en erhvervsmentor gennem pilotprojektet ’Hjælp en flygtning NU!'. Af dem har fem allerede fået job eller praktikplads. 14 af forløbene kører stadig, og der er så gode erfaringer med ordningen, at de deltagende kommuner forventer at tilbyde mange flere nytilkomne borgere en erhvervsmentor fremover.

I Faaborg-Midtfyn Kommune oplever Nina Dam, der er afdelingsleder i jobcenteret, at erhvervsmentorerne yder netop den indsats, som kan hjælpe flygtningene hurtigt i job efter ankomsten til kommunen:

”De syriske flygtninge kommer generelt med gode erhvervskompetencer og et stort ønske om at arbejde. Det de mangler er netværk og praktisk viden om, hvordan de skal søge og opnå et job på en dansk arbejdsplads. Det er netop det konkrete indblik, som erhvervsmentorerne giver dem. ”

De frivillige erhvervsmentorer giver deres mentees gode råd til fx CV, ansøgning og jobsamtale.

Netværk er nøglen til at komme i arbejde

Indsatsen bygger på de gode erfaringer fra Foreningen Nydanskers mentorordning for udsatte unge ’Bryd Unges Ledighed Nu!’, som kører i 22 kommuner. Ifølge Nina Dam har modellen, med at frivillige fra erhvervslivet stiller deres branchekendskab, netværk og erfaring til rådighed for enkeltpersoner, samme gode effekt på nytilkomne flygtninge som på danske unge:

”Jeg var fra starten begejstret for ideen om at overføre modellen med erhvervsmentorer til udsatte unge til de syriske flygtninge. Selvom det er to meget forskellige målgrupper, så har de en ting til fælles: De mangler det netværk, som er så centralt for at komme i arbejde i Danmark. Derfor har de samme gavn af at mødes med en erfaren erhvervsleder, som de unge har,” forklarer Nina Dam.

”Jeg kan hjælpe dem til en anderledes adgang til arbejdsmarkedet”

Torben Ørbæk, indkøbschef hos forsikringsselskabet Gjensidige, er en af de erhvervsmentorer, som har sagt ja tak til et mentorforløb med en flygtning. Siden maj har han mødtes med Najibullah og har hjulpet ham til at komme i gang på det danske arbejdsmarked.

”Som mentor har jeg kunnet hjælpe Najibullah til at forstå, hvad der kræves på det danske arbejdsmarked. Jeg har hjulpet ham med at opbygge et CV, skrive ansøgninger og med at styrke hans forståelse for dansk arbejdskultur,” fortæller Torben Ørbæk om forløbet og fortsætter:

”Derudover kan jeg gennem mit netværk hjælpe dem til en anderledes adgang til det danske arbejdsmarked. Det at sende en ansøgning vil for en flygtning være et stort skridt, og sandsynligheden for at de kommer i betragtning vil være minimal, også i betragtning af hvor få stillinger som slås op.”  

Jeg kan varmt anbefale, at man tager en flygtning ind i sin virksomhed

Torben Ørbæk har sørget for, at Najibullah er kommet i praktik på hans egen arbejdsplads. Her får han erfaringer med hverdagen på en dansk arbejdsplads og udviklet sine danskkompetencer. I dag taler Najibullah kun dansk med sine kolleger. Torben Ørbæk oplever, at det har været til gensidig gavn for både virksomheden og Najibullah selv:

”Jeg kan varmt anbefale, at man tager en flygtning ind i sin virksomhed. Dels mener jeg, at vi har et socialt ansvar over for de mennesker, vi lukker ind i landet. Det er vigtigt, at vi tager godt imod dem. Dels kan de bidrage med nogle perspektiver og kompetencer, som danske medarbejdere ikke kan. Det er godt for virksomheden og dens udvikling. Vores medarbejdere er meget positive over for Najibullah, og han er samtidig meget glad for at være på arbejdspladsen.”

Borgerne flytter sig hurtigere med en erhvervsmentor

Ifølge Nina Dam fra Faaborg-Midtfyn Kommune har mentorforløbene haft en mærkbar effekt.

”Vores oplevelser med pilotforløbene har været udelt positive. Vores sagsbehandlere er meget begejstrede for indsatsen. De oplever, at mentorerne er engagerede og dygtige, borgerne flytter sig hurtigere end i andre tilbud, og administrationen af ordningen har fungeret upåklageligt.”

Endnu er indsatsen meget ny, men de umiddelbare resultater har været så positive, at Nina Dam forventer, at mentorforløbene kan vise sig at være en vigtig nøgle til integration af de mange flygtninge, som ankommer til Danmark i disse år.

”Vi kan endnu ikke se de langsigtede resultater af indsatsen. Men jeg er overbevist om, at vi med mentorforløbene får vores flygtninge ud i arbejde endnu tidligere, inden de kan tale dansk. Det har vi ikke opnået med samme hastighed med nogen af vores andre indsatser,” siger Nina Dam.

Indtil videre har fire kommuner på Fyn og Sjælland valgt at samarbejde med Foreningen Nydansker om at tilbyde mentorforløb til nytilkomne flygtninge, og mange flere har vist interesse. Foreningen Nydansker forventer derfor at udbrede indsatsen til nye kommuner inden for kort tid. 

 

Vil du vide mere om indsatsen, så kontakt gerne Cathrine Klokkedal på telefon 3338 6209 eller ckd@brydungesledighed.dk.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.