Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Support til fastholdelse af internationale studerende i Aalborg

University College Nordjylland (UCN) har etableret en erhvervsmentorordning i samarbejde med Foreningen Nydansker. Målet er at fastholde de mange internationale studerende, som læser på UCN, men som oplever udfordringer med at finde et job efterfølgende.

”Hvert år får vi cirka 500 internationale studerende. Vi vil gerne være med til at sikre, at de bliver fastholdt i erhvervslivet i Nordjylland, så de kan bidrage til vækst og udvikling med afsæt i deres særlige internationale kompetencer,” forklarer Julie Midtgaard, international koordinator ved UCN, om årsagen til, at de i foråret valgte at etablere et erhvervsmentorprogram.

Netop fastholdelse af de internationale studerende har hidtil været en stor udfordring i regionen. Erfaringen viser, at mange har søgt mod andre større byer for at finde arbejde efter end uddannelse i Aalborg.

”Aalborg har udviklet sig meget, og vi kan sagtens bruge de internationale studerende her. Og de vil også gerne blive her, så længe der er et arbejde til dem,” siger Julie Midtgaard. 

Mentorer bygger bro mellem erhvervsliv og studerende

Erhvervsmentorprogrammet – ’UCN Career Mentoring Programme’ - virker som et bindeled mellem de internationale studerende og erhvervslivet i Nordjylland. Det er med til at mindske risikoen for, at de internationale studerende flytter væk efter endt uddannelse.

”Erhvervsmentorprogrammet har været med til at nedbryde nogle af de kulturelle og sproglige barrierer, der er for at få et arbejde, og så har det givet de internationale studerende et indblik i, hvordan man navigerer på det danske arbejdsmarked,” siger Julie Midtgaard.

Samtidig har ordningen virket som en øjenåbner for flere af mentorerne, som er aktive i Nordjyllands erhvervsliv. De har blandt andet fået blik for de muligheder, der er forbundet med at bruge de internationale studerende som fx studentermedhjælpere.  

 ”De internationale studerende får det hele vendt på hovedet og kommer ofte med en anden vinkel på problemstillingerne i virksomhederne.”

Fra idé til praksis

”På det internationale kontor havde vi ingen erfaring overhovedet med at lave mentorordninger, inden vi gik i gang. Vi trak på erfaringer fra andre medarbejderteams, som havde lavet mentorordninger, og ellers har vi sparret en hel del med Foreningen Nydansker om, hvordan man etablerer et mentorprogram,” fortæller Julie Midtgaard om processen med etablering af indsatsen.

De tre medarbejdere fra Internationalt kontor, der står bag mentorordningen (fra venstre): Magdalena Mincheva (International Koordinator), Mette Samuelsen (Leder af Internationalt Kontor), Julie Midtgaard (International Koordinator).

Foreningen Nydansker har leveret konsulentbistand til de medarbejdere, som har arbejdet med implementeringen af erhvervsmentorprogrammet. Det har fx givet UCNs internationale kontor konkrete værktøjer til, hvordan de skulle påbegynde mentorprogrammet fra de indledende manøvrer til rekruttering af mentorer og mentees.

”Rekrutteringsprocessen har været rigtig positiv. Da vi fik fat i mulige kandidater via de rigtige kanaler, så var der stor opbakning fra erhvervslivet,” siger Julie Midtgaard.

Så snart mentorerne var mobiliseret og matchet med deres mentee, deltog de i et mentorkursus på UCN. Et kursus, hvor Foreningen Nydansker fik introduceret de frivillige til mentorrollen med vægt på mulige udfordringer og faldgruber i mentorforløbet.

Stor opbakning og positive effekter af indsatsen

Her på kontoret har vi særligt benyttet os af Foreningen Nydanskers gode råd om at opretholde en tæt relation med henholdsvis mentor og mentee. Vi har lagt vægt på at klæde dem ordentligt på til programmet, følge dem tæt i forløbet og deres individuelle udvikling,” fortæller Julie Midtgaard, som opretholder den tætte relation ved at lave forskellige arrangementer for mentorer og mentees samt laver løbende telefoniske opfølgninger.

Erhvervsmentorprogrammet i Nordjylland har hurtigt fået den ønskede opbakning og effekt og vil derfor fortsætte fremadrettet.

”Erhvervsmentorprogrammet var tænkt som et pilotprojekt, men vi kunne allerede i starten se, at vi sagtens kan fortsætte, da det hurtigt blev en succes. Faktisk ser det ud til, at vi nok kommer til at starte flere mentorprogrammer andre steder i organisationen,” slutter Julie Midtgaard.

Få mere information om UCNs erhvervsmentorprogram her.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.