Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Workshop sætter fokus på kulturelle kompetencer

I arbejdet med flygtninge og indvandrere er det vigtigt at kunne forstå og håndtere kulturelle forskelle. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) fik et velkomment indspark til det daglige arbejde, da Foreningen Nydansker afholdte workshop om interkulturel kompetence for medarbejderne.

”Kulturelle kompetencer er afgørende i arbejdet med mennesker og for at forstå, at folk er forskellige. Det er vigtigt at blive mindet om i sit daglige arbejde, så man husker individet bag og ikke bare skaber fordomme," siger Maj Andersen, danskunderviser og en af deltagerne i workshoppen.

Susie Skov Nørregård fra Foreningen Nydansker fortæller om, hvordan man kan agere kulturelt intelligent, så man opnår bedre samarbejde og resultater i mødet med andre.

Omkring 70 medarbejdere deltog i Foreningen Nydanskers workshop om interkulturel kompetence, og det var en velforberedt forsamling, som dagligt får både udfordrende og berigende oplevelser i mødet med andre kulturer.

”Kultur er et spændende begreb, og jeg blev i dag mindet om, at hvis jeg ikke passer på, så skaber jeg fordomme. Jeg tør godt provokere og spørge ind til mine kursisters kulturelle baggrund, men jeg er opmærksom på udfordringen, der ligger i, hvordan man gør det hensigtsmæssigt,” fortæller Lone Just, FVU-lærer, om sit udbytte af dagens workshop.

Dagens formål var da også, at give medarbejderne en øget bevidsthed om, hvad der sker i mødet med andre kulturer.

”Vi giver dem viden og redskaber, som kan styrke deres interkulturelle kommunikation i hverdagen og give dem flere handlemuligheder i den enkelte situation,” fortæller Susie Skov Nørregård fra Foreningen Nydansker, der stod for workshopundervisningen.

Fokus på kulturelle kompetencer giver bedre arbejdsmiljø

Foreningen Nydansker tager jævnligt ud til virksomheder for at igangsætte dialog blandt medarbejderne om mangfoldighed og kulturforståelse.

Det hjælper den enkelte virksomhed til at forbedre arbejdsmiljø og samarbejdsevner, at medarbejderne får lejlighed til at snakke om, hvordan de forholder sig til kollegers, kunders og samarbejdspartneres kulturelle, sproglige eller religiøse baggrund.

”Oplæggene ved Foreningen Nydansker har givet mig noget at reflektere over. Spørgsmål har meldt sig omkring, hvordan jeg selv kan forbedre egen praksis i forhold til at forberede mine elever til arbejdsmarkedet. Og det er helt klart noget, min kollega og jeg skal hjælpe hinanden med at huske på i hverdagen, hvor man nemt kan komme til at køre i samme spor som man plejer,” siger Lone Just.

Er din arbejdsplads interesseret i en workshop, der sætter fokus på interkulturelle kompetencer, så kontakt gerne Susie Skov Nørregård via ssn@foreningen-nydansker.dk / 2622 0528.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.