Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mentorindsats for højtuddannede skaber resultater

65% af de ledige internationale borgere med videregående uddannelse, der har afsluttet et mentorforløb via Erhvervsmentorkorpset er kommet i job. Det viser den seneste evaluering af indsatsen. Det er til gavn for den enkelte, men også en kæmpe gevinst for samfundet viser beregninger foretaget af Centre For Economic and Business Research.

Siden december 2013 har 511 ledige internationale borgere været eller er fortsat tilknyttet en erhvervsmentor. Heraf er 258 mentorforløb afsluttet, og tabellen viser resultaterne heraf i procent. Samlet set er 65% kommet i job.

Mentorindsats er en økonomisk gevinst for samfundet

Beregninger foretaget af Centre For Economic and Business Research (CEBR) viser, at højtuddannede indvandrere bidrager positivt til finansieringen af den offentlige sektor grundet en høj skattebetaling kombineret med et begrænset træk på offentlige ydelser.

Når Erhvervsmentorkorpset hjælper ledige internationale borgere med en videregående uddannelse - minimum svarende til bachelorniveau - ind på det danske jobmarked, er der i de fleste tilfælde (54%) tale om kompetencesvarende jobs. Og det er heri en del af gevinsten ligger. CEBR’s beregninger viser nemlig, at en gennemsnitlig højtuddannet indvandrer med medbragt familie bliver i Danmark i 8 år og bidrager med ca. 1,9 millioner kr. til de offentlige kasser, altså gennemsnitligt omkring 237.000 kroner om året. Mens en gennemsnitlig højtuddannet indvandrer uden medbragt familie bliver i Danmark i 6 år og bidrager med ca. 900.000 kr. til de offentlige kasser, altså gennemsnitligt omkring 150.000 kroner om året.

Ledige udlændinge er udfordret af mangel på netværk

Resultaterne af mentorindsatsen er meget tilfredsstillende set i lyset af de udfordringer, som en stor del af målgruppen kæmper med, lyder det fra seniorkonsulent i Foreningen Nydansker, Trine Lundgaard Hoffmann:

”Det er en gruppe ledige, som på grund af deres internationale profil typisk ikke ved, hvordan et CV med fordel kan se ud, og hvordan man går til samtale i en dansk kontekst. Kulturen i en dansk jobsøgningsproces er ofte helt anderledes, og det gør, at de ikke altid får sig præsenteret på bedst mulig måde,” siger hun og peger på flere udfordringer:

”De har ofte et for snævert søgefelt. De kender ikke brancherne og de muligheder der ofte også ligger i mindre virksomheder. Der kan være ting, de går glip af, fordi de endnu ikke kan følge med i danske aviser og nyheder. De mangler netværk i forhold til at få insiderviden om mulige stillinger. De kender ikke ”nogen, der kender nogen”, som ofte er afgørende for at få adgang til et job i Danmark.”

Mentorer hjælper med branchekendskab, netværk og kulturel knowhow

Erhvervsmentorerne, som bliver matchet med de internationale borgere, fungerer på frivillig basis og indgår typisk i et mentorforløb på 7-8 måneder. De fleste har meldt sig ud fra et grundlæggende ønske om at gøre en forskel for et andet menneske ved at bringe deres egne erfaringer fra erhvervslivet i spil. Og det er heri opskriften på succes skal findes.

”En erhvervsmentor kan hjælpe med meget branchespecifik viden, som tit mangler i mentees bevidsthed. Netværk, indsigt i brancher og kendskab til anderledes kulturting er noget, jobcentrene ikke altid kan have detailviden om,” siger Trine Lundgaard Hoffmann og peger på endnu en vigtig faktor:

”Det hjælper også med at booste mentees tro på, at det kan lykkes, at der er en, der frivilligt stiller sig til rådighed. Man får en fagfælle, man pludselig kan dele udfordringerne med, som kender branchen og har en vigtig sproglig og kulturel indsigt.”

Mentees udtrykker stor tilfredshed med deres forløb

Det er netop nogle af de forhold, som borgerne peger på som værdifulde i deres evaluering af mentorforløbene.

“I found the person who understood what were my qualifications and could indicate me which companies to apply for and put me into contact with her network. My mentor gave me a concrete step into the Danish labor market. She gave me advices and tips that matched my profile,” lyder det fra en af de borgere, der har været matchet med en frivillig erhvervsmentor, mens en anden peger på, at mentorforløbet blev nøglen til at forstå en dansk jobsøgningsproces:

”The Career Mentor Program was for me an occasion to understand better the Danish labour market and whole process in applying for a job.”

Af en spørgeskemaundersøgelse fremgår det, at 81,3 % af alle de borgere, der har deltaget i et mentorforløb via Erhvervsementorkorpset har været ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med forløbet.  

Over 800 frivillige erhvervsmentorer og samarbejde med 11 kommuner

Aktuelt har Foreningen Nydansker 803 frivillige erhvervsmentorer i Erhvervsmentorkorpset, som indgår i mentorforløb, der har et beskæftigelsesrettet fokus og kan vejlede ledige i jobsøgningsprocessen og hjælpe med afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet og i specifikke brancher.

Foreningen Nydansker samarbejder på nuværende tidspunkt med 11 kommuner, primært på Sjælland.

Er du interesseret i at høre mere om Erhvervsmentorkorpsets indsats, så kontakt gerne Trine Lundgaard Hoffmann på 2276 8678 eller tln@foreningen-nydansker.dk

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.