Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

IBM melder sig på banen i flygtningeindsats

IBM og Foreningen Nydansker har nu taget hul på et samarbejde om at etablere en erhvervsmentorindsats for flygtninge. Indsatsen skal hjælpe flere flygtninge ind på det danske arbejdsmarked og er båret af et stærkt virksomhedsengagement.

Henrik Frøkjær er Vice President hos IBM – og nu også ambassadør for IBM’s Erhvervsmentorindsats for flygtninge. En indsats han har valgt at engagere sig i som et led i IBM’s Corporate Citizenship-indsats, hvor virksomheden bidrager til at løse konkrete samfundsudfordringer.

”Jeg har valgt at deltage i erhvervsmentorindsatsen, fordi det kan være svært som flygtning at blive integreret på det danske arbejdsmarked, og det er derfor vigtigt, at vi hjælper til at nedbryde nogle af de barrierer, der kan være. Ofte kan det være simple ting som at hjælpe til en forståelse af vores kultur, hvordan vores arbejdsmarked fungerer, hvor flygtningenes kompetencer kan bruges eller at skabe adgang til de forbindelser, vi har opnået igennem et langt liv på det danske arbejdsmarked,” fortæller Henrik Frøkjær, der samtidig påpeger, at også IBM’s medarbejdere vil få glæde af indsatsen.

”De frivillige erhvervsmentorer fra IBM får også mulighed for at opnå indsigt i en anden arbejdskultur, i andre menneskers værdier, forståelse af samarbejde og maksimering af de menneskelige ressourcer, vi har i vores samfund. Det mener jeg, at vi som IBM’ere kan bruge i vores hverdag.”

IBM går foran som et godt eksempel

Indsatsen er rettet mod flygtninge med en videregående uddannelse eller relevant erhvervserfaring. Formået er at hjælpe målgruppen med at blive integreret i det danske samfund – gennem videreuddannelse, praktik eller job. Erhvervsmentorerne bidrager ved hjælp af deres faglige og personlige kompetencer, kendskab til uddannelsessystemet og deres netværk.

At få erhvervslivet på banen, som en del af løsningen på den aktuelle flygtningesituation, er en vigtig succesfaktor, siger Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker:

”Når det gælder flygtninge og deres vej ind på arbejdsmarkedet er der mere end nogensinde brug for konkret handling. I Foreningen Nydansker er vi glade for at have medlemmer som IBM, der beredvilligt stiller op, når der er brug for det. Danmark har brug for flere virksomheder, der går foran som et godt eksempel og kan inspirere andre.” 

Imponerende opbakning fra medarbejdere

Målet om at få 25 medarbejdere hos IBM til at melde sig på banen er for længst indfriet. Kort tid efter, at IBM’s administrerende direktør, Henrik Bodskov, sendte opfordringen ud, havde de første 50 medarbejdere tilmeldt sig.

”At så mange IBM-medarbejdere, på så kort tid, har meldt sig, viser et imponerende engagement. Vi ved, at de frivillige mentorer kommer til at gøre en vigtig og konkret forskel for de nye flygtninge. Som nyankommet flygtning får man simpelthen et boost af at vide, at så mange danskere har meldt sig frivilligt til at hjælpe og et håb for en fremtid på det danske arbejdsmarked, ” siger Trine Lundgaard Hoffmann, seniorkonsulent og projektleder for indsatsen i Foreningen Nydansker.

Erhvervserfaring og mentoruddannelse er vigtig

For at blive erhvervsmentor i IBM programmet skal man som medarbejder have 5 års erhvervserfaring og gerne ledelseserfaring.

Alle mentorerne indgår i et uddannelsesforløb, der klæder dem på til at varetage rollen som erhvervsmentor. Opgaverne kan fx handle om hjælp til kompetenceafklaring, CV skrivning, vejledning om job, praktik eller uddannelse og praktisk viden om, hvordan de kan søge og opnå job i Danmark. Indsatsen er finansieret af IBM Danmark.

 

IBM’s erhvervsmentorindsats vil blive udviklet og evalueret med støtte fra Den Amerikanske Ambassade. Som et led i at udvikle mentorordninger, der understøtter flygtninges muligheder for at komme på arbejdsmarkedet har Foreningen Nydansker modtaget et legat fra Den Amerikanske Ambassade. Midlerne skal bruges til at følge en række mentorforløb og munde ud i en guide til virksomheder, der vil gøre en forskel for flygtninge gennem corporate volunteering. American Chamber of Commerce er partner i indsatsen, der ligeledes skal munde ud i workshops for virksomheder og kommuner. 

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.