Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mangfoldig ledelse giver højere indtjening

Danmarks mest mangfoldige virksomheder tjener i gennemsnit 12,6 procentpoint mere end de virksomheder, der har mindst mangfoldighed i ledelsen. Det viser en ny undersøgelse udført af ISS og konsulenthuset proacteur på baggrund af data fra PwC.

Læs hele rapporten her.

Mangfoldighed handler på mange arbejdspladser om at respektere hinanden og se menneskers forskellighed som en styrke. Men det handler i høj grad også om forretning. Ny undersøgelse dokumenterer, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen opnår en signifikant gevinst på bundlinjen.

Baseret på data indsamlet af PwC har ISS og Proacteur stillet skarpt på mangfoldighed i danske virksomheders ledelseslag. I undersøgelsen er danske virksomheder blevet rangordnet efter, hvor mangfoldige deres ledelser er efter fire mangfoldighedskriterier; køn, etnicitet, aldersspredning og anciennitet. Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge, hvor mangfoldige ledelserne er blandt store og mellemstore danske virksomheder og undersøge, om der er økonomisk gevinst ved at sammensætte ledelsen mangfoldigt.

Undersøgelsen påviser, at mangfoldighed i ledelsen betaler sig. Virksomheder med den mest mangfoldige ledelse tjener i gennemsnit 12,6 procentpoint mere end virksomheder med lavest mangfoldighed i ledelsen. Samtidig tjener de mest mangfoldige virksomheder i gennemsnit 5,7 procentpoint mere end deres konkurrenter.

Endelig konkluderer undersøgelsen, at der fortsat er et stort uudnyttet forretningsmæssigt potentiale i danske ledelser i forhold til mangfoldig sammensætning.

Hvorfor tjener mangfoldige virksomheder mere?

Ifølge undersøgelsen opstår den målbare og værdiskabende påvirkning grundlæggende på to måder:

1) En mangfoldig ledelse fører til en mere mangfoldig organisation, som igen skaber en række positive effekter for organisationen, kunder og aktionærer.

2) Ledelsen som gruppe arbejder mere innovativt, træffer bedre beslutninger, er mere produktiv og stabil, hvis den er mangfoldig sammensat. Ledelsesbeslutninger og effekten af ledelse bliver kort sagt bedre.

Undersøgelsen fremhæver også negative aspekter af mangfoldigheden. Generelt skal man forvente flere konflikter i mangfoldige organisationer og teams. Mangfoldighed er således på ingen måde en ensporet vej imod bedre økonomisk ydeevne, men resultaterne er ikke at benægte: mangfoldig ledelse påvirker organisationens økonomiske performance i en positiv retning.

Læs hele rapporten her.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.