Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Odense Kommune vil fastholde internationale borgere gennem værtsprogram

Nyt værtsprogram i Odense Kommune skal hjælpe med integration af nye internationale borgere og styrke erhvervslivet. Målet med ’Odense Host Programme’ er at tiltrække og fastholde velkvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Københavns Kommune har haft succes med afvikling af et værtsprogram for internationale borgere i samarbejde med Foreningen Nydansker. Siden 2011 har værtsprogrammet i København været ramme for op imod 250 værtsmatch årligt, og det har skabt resultater. Nu skal succesen udbredes til Odense Kommune.

”Odense Host Programme skal være med til at gøre det lettere for de odenseanske virksomheder at tiltrække og fastholde velkvalificeret international arbejdskraft fra udlandet. Programmet er også en hjælp for de internationale borgere, der allerede findes i byen, og som brænder for at bringe deres uudnyttede kompetencer i spil og skabe værdi for en virksomhed. Et lignende program har været i gang i flere år i København, og vi kan se, det virker – det skal det også i Odense,” siger Steen Møller, rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Et aktivt civilsamfund er nøglen til integration
En stor del af succesen kan tilskrives et aktivt civilsamfund. Gennem frivillige værter fra lokalsamfundet bliver nytilkomne introduceret til det danske arbejdsmarked og den danske kultur. En indsats der, ifølge Steen Møller, vil komme kommunen til gavn på flere områder.

”I Odense Kommune er det noget nyt, at vi nu har en indsats specielt målrettet byens internationale arbejdskraft. Det særlige er, at det er skræddersyet til kommunens velkvalificerede internationale borgere og tager udgangspunkt i deres individuelle situation og behov. Og så giver det en helt anden effekt, at man inddrager civilsamfundet i opgaveløsningen – at man gør brug af passionerede, frivillige odenseanere til at hjælpe borgeren videre. Det kalder vi Kommune 3.0 – en helt anden måde at tænke kommunale indsatser sammen med byens borgere på. ”

Kulturværter og erhvervsværter giver indsigt og netværk

Det er ofte en udfordring at komme til et nyt land, og en hjælpende hånd kan derfor være kærkommen. Ved at blive koblet sammen med lokale borgere, får nytilkomne bedre indsigt i dansk kultur og adgang til et nyt netværk.

Værtsprogrammet tilbyder to forskellige værtstyper; en erhvervsvært og en kulturvært. Den todelte indsats kan have afgørende betydning for, om nye borgere falder godt til, fortæller Steen Møller, der selv har meldt sig som kulturvært:

”Internationale medarbejdere kan være svære at fastholde, og her er Odense Host Programme helt sikkert en hjælp. Fx kan en udenlandsk arbejdstager have stor glæde af en kulturvært, mens en karrierevært kan blive vigtig for eksempelvis en medfølgende partner, der ønsker at fortsætte sit arbejdsliv i Danmark.”

Mangfoldighed skaber værdi

Erfaringerne viser, at det ikke kun er de nytilkomne, der nyder godt af værtsprogrammet. Flere værter giver udtryk for, at værtsrollen er en berigende proces. De oplever, at de meget konkret kan være med til at understøtte integrationen og får samtidig nye perspektiver af at være sammen med en person med anden kultur.

”Mangfoldighed skaber værdi – så enkelt kan det siges. Værdi for den enkelte borger og værdi for byen,” slutter Steen Møller.

Fakta om Odense Host Programme

Målgruppen for Odense Host Programme er alle internationale borgere, der er ankommet inden for de seneste 3 år. Værterne i Odense Host Programme bruger ca. to timer om måneden som vært. I værtsprogrammet bliver værter og internationale borgere matchet ud fra fællesnævnere. På den måde sikres indbyrdes interesse og vedvarende motivation fra begge parter.

Som erhvervsvært kan man fx introducere sin arbejdsplads og den danske arbejdspladskultur. Herudover støtter værten også med CV-skrivning inden for en specifik branche og kan bidrage med relevant netværk.

Som kulturvært er der fokus på introduktion til danske normer og kultur. Værten kan hjælpe med at øve dansk, give konkrete indblik i danske samfundsforhold, og hvordan danskere ”typisk” er. Fællesaktiviteter bliver ofte benyttet som ramme for møderne.

Vil du være vært eller blot vide mere om indsatsen, så klik her:
www.foreningen-nydansker.dk/site/projekter-og-samarbejder/projekter-og-cases/odense-host-programme

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.