Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Branchepakker sikrer målrettet samarbejde mellem virksomheder og jobcenter

Silkeborg Kommune er en af de 14 kommuner i landet, der er begyndt at tilbyde ledige flygtninge og indvandrere branchepakkeforløb. Strategien er målrettet at give borgerne færdigheder og danskkundskaber, der passer til de brancher i kommunen, hvor det er lettest at finde arbejde. En klar sidegevinst er et mere målrettet samarbejde mellem de lokale virksomheder og jobcenteret.

På hotellet Scandic Silkeborg har Dorte Simonsen, der er leder af hotellets rengøringspersonale, haft flere borgere i branchepakkeforløb. Og hun er ikke i tvivl om, at kommunens arbejde med branchepakker har styrket det gode samarbejde. En mere tæt dialog, en grundig introduktion til koncept og værktøjer og ikke mindst de specifikke og tydelige kvalifikationsmål bliver fremhævet som nye styrker i samarbejdet med kommunen.

”Det har været rart med en grundig introduktion til, hvad formålet med praktikken var. Det fastholder både borgeren, og det fastholder mig i, at der er et formål med forløbet, og at der stilles krav til, hvad vi som arbejdsplads skal sikre, at vores praktikanter optrænes i, så de efterfølgende kan komme ud og få et arbejde,” forklarer Dorte Simonsen, leder af rengøring, Scandic Silkeborg.

 Dorte Simonsen, leder af rengøring hos Scandic Silkeborg, fortæller om sine erfaringer med at have borgere i branchepakkeforløb

Tydelige kvalifikationsmål for både borger og virksomhed

Med branchepakkekonceptet følger en række værktøjer, som virksomhederne skal gøre brug af i samarbejde med de af kommunens medarbejdere, der står for opfølgning ude i virksomhederne.

Omdrejningspunktet for virksomhedsforløbene er således branchespecifikke kvalifikationskort, som indeholder beskrivelser af arbejdsfunktioner og -opgaver og fokuserer på den enkeltes evne til at løse opgaverne med den kvalitet og effektivitet, der forventes inden for den enkelte branche.

Det er mere struktureret og veltilrettelagt

Hermed bliver det tydeligt for både borgere og virksomhedsrepræsentanter, hvad formålet med hvert enkelt virksomhedsforløb er, og hvordan det går med den enkelte borgers progression undervejs i virksomhedsforløbet.

Ifølge Dorte Simonsen fra Scandic er det netop den tilgang og de værktøjer, der udgør forskellen på at have borgere i branchepakkeforløb og almindelige praktikforløb:

”Det er mere struktureret og veltilrettelagt. Det er et fantastisk redskab at have, som vi ikke har i almindelige praktikforløb,” siger hun.

I Føtex Nørrevænget i Silkeborg, hvor der er fire nytilkomne flygtninge i virksomhedsforløb, har Salgschef Rikke Andersen også prøvet kræfter med de nye opfølgningsværktøjer, og hun er positiv:

”Det er meget nemmere, når der er noget specifikt, man kan følge op på og måle på i forhold til, hvordan borgeren udvikler sig. Det gør forløbet langt mere håndgribeligt. Så kommer det ikke bare til at handle om, at ’han er da meget sød’ eller ’det går da meget godt’, men om hvordan opgaverne løses, og hvordan det går med den sproglige udvikling.”

Virksomhederne er afgørende for indsatsen

Det er virksomhedsrepræsentanten, der har det afgørende ord i vurderingen af, hvornår en borger er i mål med sin opkvalificering og kan løse de forskellige branchespecifikke opgaver tilfredsstillende. Det skaber større sikkerhed for, at de enkelte borgere bliver opkvalificeret i en sådan grad, at de efter afsluttet forløb kan søge job på lige vilkår med andre kvalificerede inden for branchen.

De involverede virksomheder understreger, at det kræver overskud og tid, når man skal tage hånd om de nye borgere og være med til at strukturere deres opkvalificering inden for branchen.

”Det skal være sådan, at vi har tid til at tage os af de mennesker, der kommer her. De skal ikke bare gå og skovle sne eller feje gårdspladsen, det er ikke det, det drejer sig om. Der skal også være noget indhold i det, og det kræver noget tid fra vores side. Men vi mener, det er vigtigt, så den tid investerer vi gerne,” fortæller Chris Godskesen, der er lagerchef hos Silkeborg Fragt og har ansvaret for de fire flygtninge, der er i virksomhedsforløb hos dem.

Vil du vide mere om branchepakker?

Siden Vejle Kommune og LG Insight i 2013 udviklede og implementerede branchepakker som det bærende element i kommunens beskæftigelsesrettede integrationsindsats, har konceptet spredt sig til 14 kommuner på landsplan med support fra LG Insight og Foreningen Nydansker.

København, Frederiksberg, Holbæk, Næstved, Vejle, Vejen, Haderslev, Tønder, Sønderborg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Silkeborg og Frederikshavn Kommune arbejder pt. med Branchepakker.

Du kan læse mere om branchepakker ved at downloade en informationsfolder her. For yderligere information er du velkommen til at kontakte Helle Thorbøl Møller: htm@foreningen-nydansker.dk / mobil 40 45 67 90 eller Jes Tiedemann: jt@foreningen-nydansker.dk/ mobil 50 53 35 15.

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.