Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Mentorindsatsen ’PIFT’ giver unge sårbare kvinder bedre trivsel

Frivillige mentorer i PIFT giver sårbare unge kvinder mulighed for at blive set, hørt og forstået. Og det skaber gode resultater. 69 pct. af de unge, som inden mentorforløbets start var i risiko for depression eller stressbelastning, er efter tre måneder i forløbet med en mentor rykket uden for risikozonen.

De unge kvinder, som via PIFT har modtaget støtte fra deres personlige mentor i 3 måneder, har opnået en gennemsnitlig stigning i deres generelle trivsel på 42 ptc. målt med WHO-5 trivselsindeks. Det betyder, at den enkelte i højere grad oplever at være glad og i godt humør, føler sig rolig og afslappet, aktiv og energisk, frisk og udhvilet, og at de beskæftiger sig med ting, der interesserer dem i deres hverdag.  

Målingerne viser, at 75 pct. af de unge efter 3 måneder ligger inden for trivselsindeksets normalområde. Kun 20 pct. af de unge kvinder befandt sig inden for normalområdet, set i forhold til danskernes generelle trivsel, inden mentorforløbets opstart.  

Jeg kan snakke med min mentor om ting, jeg ikke kan snakke med mine venner eller familie om

Især unge kvinder kæmper med psykisk mistrivsel

En aktuel undersøgelse fra SFI, ’Årgang 1995 – forløbsundersøgelse af unge fra årgang 1995’, peger på en negativ udviklingstendens blandt unge, hvor især pigerne viser bekymrende psykisk mistrivsel.

Undersøgelsen har fulgt de samme 6.000 børn og deres familier siden 1995. Blandt de unge 18-årige rapporterer 22 pct. om depressive symptomer. Heriblandt er der en gruppe på 4 pct., der karakteres som 'vedvarende depressive’. I denne gruppering udgør pigerne et overvældende flertal (74 pct.).

SFI peger på, at unge med depressive symptomer er ringere stillet end deres jævnaldrende på en lang række områder. For eksempel har de betydeligt oftere end andre unge:  

  • lavere selvværd,
  • udtalte ensomhedsproblemer,
  • er droppet ud af ungdomsuddannelse(r) og
  • oftere erfaringer med stoffer.

Hele 20 pct. af de vedvarende depressive unge har forsøgt selvmord, mens det gælder 2 pct. af de aldrig depressive.

Den frivillige mentor er en fortrolig voksen at tale med

De unge kvinder i PIFT har en vifte af udfordringer, men fælles for dem er, at de mangler en fortrolig voksen at tale med om de ting, de synes er svære. Alt for mange af de unge føler sig ensomme, enten fordi de ikke har nogen at betro sig til, eller fordi de har et meget spinkelt socialt netværk. Og det er her, de frivillige mentorer gør en stor forskel for de unge. De er til stede, lytter og interesserer sig for de unges liv.

”Jeg kan snakke med min mentor om ting, jeg ikke kan snakke med mine venner eller familie om. Jeg får meget mere ud af mentorforløbet, end jeg havde regnet med. Jeg var bange for, at det ville blive meget psykologagtigt. Men en frivillig mentor giver mulighed for at få en ven, som lytter til mig og de ting, jeg gerne vil tale om,” lyder det fra en af de unge kvinder på 19 år, som deltager i et mentorforløb hos PIFT.

Det at have en mentor giver et frirum, hvor de unge kvinder i fortrolighed kan tale ompersonlige udfordringer og mistrivsel. At der er en, der ”følger dem”, lytter og bakker op om dem, skaber en positiv forandring hos de unge.

”Jeg kan få lov til at være mig selv, og mentor kan få lov til at være sig selv. Og jeg kan få lov til at åbne mig op helt ind til, hvem jeg er – og hvem jeg har været,” lyder det fra en af de øvrige deltagere på 22 år.

De frivillige mentorer støtter også de unge med at:

  • afklare muligheder ift. uddannelse,
  • søge ind på uddannelse,
  • starte og fastholdelse uddannelse,
  • søge job,
  • lægge budget og søge bolig, og
  • opsøge nye sociale netværk.

Vil du vide mere om Pift?

Primo november vil der blive afholdt et informationsarrangement om PIFT for kommuner. Er du interesseret i at få tilsendt et program, så kontakt venligst Ditte Lundqvist Wagner via dlw@pift.nu

Mentorindsatsen PIFT er støttet af VELUXFONDEN og samarbejder med de kommunale jobcentre, UU-vejledere og andre relevante aktører. Bag PIFT står Foreningen Nydansker og KVINFO, der tilsammen har mere end 20 års erfaring med mentorindsatser.

Læs mere om PIFT, og om muligheden for at blive mentor her: www.pift.nu

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.