Det lader til at du bruger en ældre version af Internet Explorer. Foreningen Nydanskers hjemmeside kan derfor ikke vises optimalt. For at se hjemmesiden anbefaler vi at du opgradere din Internet Explorer.
Klik her for at gå til Microsoft's hjemmeside og hent den nyeste Internet Explorer

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen, Foreningen Nydansker

Kommuner sender medarbejdere på efteruddannelse i integration

Over 600 kommunale medarbejdere er blevet efteruddannet til at løfte integrationsopgaven op på et højere niveau. Det viser en opgørelse fra efteruddannelsen Bedreintegration.nu, hvor Foreningen Nydansker bidrager med kurser i interkulturel kommunikation.

Flygtningestrømmen til Danmark er aftaget, men der ligger stadig en stor opgave i at integrere de flygtninge og familiesammenførte, som allerede er kommet til landet. Det har i stor stil fået kommunerne til at sende medarbejdere fra jobcentre, socialafdelinger, børne- og familieafdelinger og andre kommunale arbejdspladser på efteruddannelse i integration.

Foreningen Nydansker lancerede sidste år efteruddannelsen Bedreintegration.nu sammen med et konsortium og med støtte fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet. En efteruddannelse som er målrettet ansatte i kommuner og andre aktører, der arbejder med integrationsindsatsen.

Nye kurser i 2017

Det har vist sig at være en efteruddannelse, som ramte en efterspørgsel. På knap halvandet år har 616 kursister været igennem efteruddannelsen, og det skal ses i lyset af, at målet er at nå op på 800 kursister på tre år.

”Efteruddannelsen er faldet på et tørt sted, for vi har oplevet en stor efterspørgsel fra alle dele af landet. Og det er vigtigt at de medarbejdere, som hver dag møder flygtninge også har den viden og de værktøjer, der skal til, for at kunne løfte opgaven med at integrere flygtninge i samfundet og på arbejdspladserne,” siger Mette Fenger, uddannelsesleder og specialkonsulent hos Integrationsnet, som er med i konsortiet bag efteruddannelsen.

I 2017 er der allerede planlagt kurser i Odense og Aarhus. Du kan følge med i udbudte kurser på siden her.

Integrationsfaglig viden til brug i hverdagen

På efteruddannelsen bliver der fokuseret på håndgribelige øvelser og opgaver, som skal sikre, at kursisterne kan bruge værktøjerne direkte i deres hverdag.

Susie Skov Nørregård, seniorkonsulent i Foreningen Nydansker, er en af underviserne på efteruddannelsen, hvor hun har fokus på interkulturel kommunikation. For når kommuner og virksomheder fx tager imod flygtninge kan der opstå misforståelser og frustrationer, som ofte bunder i kulturforskelle.

 

”Misforståelser opstår, når vi tager for givet, at vi forstår ting ens. For eksempel kan opfattelsen af, hvad god medarbejderopførsel er, være vidt forskellig alt efter, hvilken kulturel baggrund man har. Når fx Fatima undlader at tage initiativ på arbejdspladsen af respekt for sin leder, og det bliver opfattet som manglende motivation eller endda dovenskab,” siger Susie Skov Nørregård.

Fire dage med forskelligt fokus

Efteruddannelsen varer samlet set fire dage. De to første dage er fælles for alle og omhandler en nødvendig basisviden om modtagelse af nyankomne og tværfaglige metoder i integrationsindsatsen. De to efterfølgende dage omhandler ét eller flere af flg. temaer: Beskæftigelse, interkulturel kommunikation, unge samt familie & børn.

Konsortiet bag uddannelsen består af Integrationsnet, Center for Udsatte Flygtninge, LG Insight, Foreningen Nydansker samt videns- og netværkshuset Cabi. Alle partnere har et indgående kendskab til integrationsområdet og de behov og udfordringer, kommuner i hele landet står med.

Bedreintegration.nu-uddannelsen løber til udgangen af 2017.Læs mere på www.bedreintegration.nu

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF

NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal.

1453 København K.